huisvesting

Uitkomsten behoeftepeiling huisvesting voor zorgmedewerkers

31 oktober, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

deRotterdamseZorg werkt samen met de gemeente Rotterdam aan het project Aantrekkelijke Werkstad. Eén van de doelen van dit project is om de huisvestingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers in de stad in beeld te brengen en waar mogelijk te vergroten. Daarvoor hebben we geïnventariseerd aan welke vormen van huisvesting behoefte is, zodat een passende vervolgaanpak gekozen kan worden. 500 zorgmedewerkers hebben de behoeftepeiling ingevuld. Hieruit blijkt dat 54% behoefte heeft aan woonruimte in Rotterdam. Veel zorgmedewerkers in Rotterdam ervaren problemen bij het vinden van passende huisvesting. Opvallend is dat met name het gebrek aan doorstroom van ouderen naar een kleinere woning genoemd wordt als probleem, evenals de (on)betaalbaarheid van modale gezinswoningen.  

De opvallendste knelpunten, suggesties en quotes zijn gebundeld in een factsheet.

deRotterdamseZorg organiseert eind november samen met de gemeente Rotterdam en diverse experts een denktank om op basis van deze knelpunten tot een advies te komen, met als doel een aantrekkelijke werkstad voor zorgmedewerkers te worden en blijven. 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.