Kick-off Regionaal Traineeship

12 maart, 2024
LEREN & ONTWIKKELEN

Startende zorgprofessionals een goede start in hun carrière geven door hen kennis te laten maken met de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg en hen voor te bereiden op de toekomst van de zorg, waarbij ze belangrijke vaardigheden en inzichten ontwikkelen voor het veranderende landschap van de zorgsector.

In het nieuwe programma ‘Regionaal Traineeship’ starten zorgprofessionals gedurende twee jaar bij verschillende werkgevers. Daarnaast organiseren we gemiddeld twee dagen per maand een terugkomstbijeenkomsten waarin we aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en de toekomst van de zorg. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen ze extra coaching en begeleiding om hun groei en succes te ondersteunen.

Een unieke samenwerking tussen zorg- en onderwijsorganisaties binnen deRotterdamseZorg, gericht op:

  • Innovatieve werkvormen
  • Regionaal gezamenlijk werkgeverschap over verschillende branches om flexibel en afwisselend werk te creëren voor medewerkers
  • Ruimte voor behoud: In het traineeship krijgen medewerkers de mogelijkheid om extra begeleiding en coaching te ontvangen na diplomering
  • Ruimte voor leren en ontwikkelen: Het doorbreken van de scheiding tussen onderwijs en werken in de zorg, waarbij persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van startende professionals een belangrijke rol spelen.

Dit initiatief wordt ondersteund door een multidisciplinair team bestaande uit kwaliteitsverpleegkundigen, onderwijsleiders, zorgmanagers, HR, Recruitment en young professionals.

Als jouw instelling nog niet betrokken is maar interesse heeft, of als je wilt verbinden met bestaande initiatieven binnen en buiten de zorgsector, neem dan contact op met lotte.woerlee@derotterdamsezorg.nl 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.