Succesvolle lancering van het programma Sterke Start

27 februari, 2024
LEREN & ONTWIKKELEN

Het programma Sterke Start is officieel gelanceerd, met als belangrijkste doel het behouden van startende zorgprofessionals in de sector, terwijl tegelijkertijd hun vermogen tot verandering en autonomie wordt gestimuleerd.

Het programma richt zich op drie strategische pijlers: begeleiding op maat, organisatie- en teamcultuur, en de afstemming tussen onderwijs en de zorg. We zullen startende zorgprofessionals begeleiden, de teamcultuur verbeteren, ontwikkelingsmogelijkheden uitbreiden, een gezond leer- en werkklimaat bevorderen, het imago van de zorg versterken, kennisdeling faciliteren, transities in de zorg bespreken en de samenwerking tussen verschillende generaties op de werkvloer bevorderen.

Als eerste concrete stap wordt momenteel een regionaal traineeship voor startende zorgprofessionals opgezet. Dit biedt extra begeleiding en een uitgebreid ontwikkeltraject naast het reguliere werk in de zorg, inclusief de mogelijkheid om verschillende takken van de zorg gedurende twee jaar te ervaren. Daarnaast worden toekomstdialogen tussen onderwijs- en zorginstellingen georganiseerd om de grote transities in de zorg te bespreken en te kijken hoe onderwijs hierop kan inspelen en goed op de behoeften van de sector kan blijven aansluiten.

Het programma Sterke Start belooft een mooi programma te worden, waarmee we er in de regio voor gaan zorgen dat startende zorgprofessionals goed landen in de zorg, zich gehoord voelen en zich op hun plek voelen, waardoor ze gemotiveerd blijven om in de zorg te werken. We gaan hier gezamenlijk aan werken in de regio!

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.