Koplopers in de regionale transitie

24 juni, 2021
VERANDEREN & VERNIEUWEN

In de nieuwe updates van de Regionale Transitie Gezondheid & Zorg delen vier koplopers hun visie op de zorg van de toekomst. Lees verder en schrijf je in voor de updates.

Wat doe je vandaag voor de zorg van morgen?

Conny: Persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg organiseren, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen. En samen met zorg- en onderwijsinstellingen investeren in voldoende goed opgeleid personeel voor nu en in de toekomst.

Wilma: Ik ondersteun zorgprofessionals in de ouderenzorg om zelf te leren innoveren. Ik help ze om te herkennen waar de behoefte ligt en wat zich precies afspeelt in hun dagelijkse werkzaamheden. Zodat ze zelf vanuit hun eigen herkende knelpunten, oplossingen kunnen bedenken die ook daadwerkelijk bij hun praktijk passen.

Wat is jouw missie?

Conny: Werken aan een visie voor de zorg van de toekomst. Maar ook vandaag al concrete stappen zetten. Zeker op het gebied van samenwerken is veel winst te boeken. Daarom vind ik het belangrijk om mensen te blijven verbinden aan het algemeen belang of de hogere ambitie door dicht bij de bedoeling, goede zorg voor de bewoners van Rotterdam te blijven.

Wilma: Zorgprofessionals en zorgorganisaties laten inzien dat verbeteren en innoveren vaak al onderdeel zijn van de dagelijkse werkzaamheden. Onbewust zijn we elke dag bezig met veranderen. Ik wil door middel van tools en methodes de zorgprofessional in zijn kracht zetten. Laten zien dat ze het zelf kunnen, zelf leren innoveren. Waardoor ze trots worden, de vaardigheden leren om het te doen en zelf in beweging komen.

Welke uitdagingen kom jij tegen?

Conny: Een heleboel! Een paar dan. Tijd en geld investeren in een langetermijnaanpak, terwijl je ook geleefd wordt door het hier en nu. En dat hier en nu krijgt altijd voorrang, vooral in de Covid-tijd. Daarnaast conflicteren individuele belangen van een instelling soms met regionale belangen. De eerste stap is deze belangen transparant te maken. Dat vraagt echt tijd en vertrouwen.

Wilma: De grootste uitdaging zit hem in de herkenning. Innoveren is een onbekend begrip en als we daaraan denken komt altijd technologie naar voren. Het is alleen zoveel meer, de uitdaging is laten inzien dat het niet moeilijk is. Innoveren is iets op een andere manier aanpakken, dat ligt eigenlijk altijd in de processen. En daarom heeft iedereen daar mee te maken. Maar dat inzien, kost tijd en daar zit een uitdaging in. Als mensen het dan eenmaal doorhebben, gaan ze vaak veel sneller dan gedacht en verrassen ze je.

Welke oproep wil je delen?

Conny: Vanuit ons programma willen we succesvolle en domeinoverstijgende pilots voor ouderen verder brengen. Maar de manier waarop de zorg nu is georganiseerd, zorgt voor te veel belemmeringen. Pilots stranden. Ik wil die belemmeringen inzichtelijk krijgen, zodat we ze kunnen wegnemen. Ervaar je een knelpunt, laat het me weten!

Wilma: Wie is de zorgprofessional? Wat zijn nou echt de behoeften en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Vaak hebben we veel aannames, heel logisch, daar lopen we allemaal tegenaan. Maar neem de tijd om echt naar de zorgprofessional die jij helpt, te luisteren. Ga op zoek naar de vraag achter de vraag, wat speelt er echt? Als je dat voor elkaar krijgt, kun je iemand meenemen, hun verhaal helpen oplossen en zullen ze uit enthousiasme het eigenaarschap overnemen. En samen met jou gaan innoveren! Kortom: kijk, luister en doe het samen.

 

 

Wat doe je vandaag voor de zorg van morgen?

Caroline: Ik ben programmamanager voor Win010, een samenwerking van vijf welzijnsorganisaties in Rotterdam: Pit010, Buurtwerk, SOL, Wmo Radar, DOCK en Welzijn op de Hoek. Zij doen het welzijnswerk in 12 van de 14 Rotterdamse gebieden voor kwetsbare Rotterdammers: jong en oud! Ik ondersteun de welzijnsorganisaties om door samenwerking met gemeente en zorg meer en beter gebruik te maken van de preventieve functie van welzijn. Daar is de Rotterdammer mee gebaat, zo kan hij bijvoorbeeld op een fijne manier langer thuis wonen. Welzijn organiseert o.a. Welzijn op Recept en is aangesloten op het verwijssysteem Zorgdomein van de huisartsen. Hiermee kan de huisarts met één klik welzijn en wijkvoorzieningen inschakelen. Bij mentale problemen die zich fysiek uiten (o.a. hoofdpijn, stress) zorgt welzijn voor een passende interventie in plaats van een medische behandeling.

Anne-Fleur: Juist door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring kan ieders bijdrage aan gezondheid en zorg vergroot worden. Maatschappelijke vraagstukken pakken we het beste aan door slimmer gebruik te maken van de kennis, expertise, vaardigheden, creativiteit en inzet van iedereen. Daar ben ik van overtuigd en daar zet ik me ook voor in. Ik stimuleer en inspireer mensen en organisaties om in beweging te komen, samen te ontdekken en om de samenwerking met anderen aan te gaan. Hoe ik dat doe varieert; de ene keer organiseer ik een kennisbijeenkomst om te delen en inspireren of bundel ik onze inzichten tot een artikel. Een andere keer ben ik aan de slag met deelnemers om te komen tot concrete oplossingen waar zij morgen mee aan de slag kunnen.

Wat is jouw missie?

Caroline: Welzijnswerk is in de buurt en staat naast mensen. Preventie start daar. Sociaal werkers verbinden de leefwereld met de systeemwereld en omgekeerd. Mijn missie is dat Rotterdammers zo vroeg en licht mogelijk ondersteund worden, zodat zij zoveel mogelijk zelf het heft in handen kunnen houden. Sociaal werkers moeten hiervoor een grotere, sterkere rol krijgen.

Anne-Fleur: Een duurzame samenleving creëren waarin samenwerken tussen professionals, organisaties en netwerken in de gezondheidszorg en het sociaal domein vanzelfsprekend is. Daarvoor moeten we met elkaar grenzen verleggen, in beweging komen en inzetten op goede organisatie aan ‘de voorkant’. Als je dat kan doen, heb je er ‘aan de achterkant’ profijt van, lees: de inwoner! Maar dat betekent loslaten, jezelf scherp houden, alle perspectieven blijven bekijken en je eigen belang aan de kant zetten. Dat is niet altijd even makkelijk. Met mijn inzet wil ik mensen in beweging brengen en bewust maken dat iedereen het verschil kan maken voor de inwoners van Rotterdam!

Welke uitdagingen kom jij tegen?

Caroline: De oude reflex om voor problemen die mensen ervaren, oplossingen in de zorg te zoeken is taai. De waarde van welzijn wordt te vaak over het hoofd gezien. De gescheiden financiering is één van de belemmerende factoren. Ook is de financiering gericht op zorg leveren en niet op preventie. Tot slot ligt er een uitdaging om de taal en cultuur dichter bij elkaar te brengen.

Anne-Fleur: Samenwerking over domeinen heen is niet vanzelfsprekend en het denken buiten eigen kaders is soms nog erg lastig. De systeemwereld sluit niet aan op de leefwereld, dat heeft invloed op de denkpatronen en maakt het soms ontzettend moeilijk om mensen en organisaties in beweging te krijgen. Want daar is nogal wat lef voor nodig! En heb je eenmaal de energie te pakken, blijft de deur dicht van je eigen organisatie of samenwerkingspartners… Dat kan best frustrerend zijn. Ook merk ik dat het credo ‘zorgen voor’ nog te veel overheerst. Dat beperkt ons in het denken om zorg op een andere manier te organiseren en te komen tot dat wat echt nodig is.

Welke oproep wil je delen?

Caroline: Mijn oproep is om meer te investeren in het sociale werk in wijken, dichtbij Rotterdammers. Laten we ‘samen’ investeren door over onze organisatiegrenzen heen te stappen. We zijn op weg, maar we kunnen nog zoveel meer.

Anne-Fleur: Transitie en innovatie zijn grote woorden. Ga er niet van uit dat een ander het wel oppakt. Jij bent aan zet en kan vandaag nog een bijdrage leveren aan de gezondheid van morgen, iedere dag weer. Rammel aan deuren en probeer het gewoon. Alleen dan kan je leren, zien en ervaren of het echt zo werkt als dat je bedacht had. Door jouw bijdrage, jouw ideeën, concreet en tastbaar te maken en dicht bij jezelf te blijven. Alles staat met elkaar in verbinding. Hierdoor dragen zelfs de ogenschijnlijk kleine veranderingen bij aan het grote geheel. Voordeel: je ziet (snel) resultaat en dat geeft energie. Dus ga het vooral doen en maak het verschil voor Rotterdammers!

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.