Mentale steun voor 200+ zorgprofessionals door ‘Extra coaching voor de zorg’

20 januari, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
Corona-updates

De afgelopen tien maanden hebben meer dan tweehonderd professionals in zorg en welzijn mentale ondersteuning ontvangen. Er werd met name hulp gevraagd bij het omgaan met (angst) gevoelens en stress. De werknemers die zich dagelijks inzetten voor een ander, hebben de ruimte ervaren om hun verhaal te kunnen doen. Ondanks de goede respons is gekozen om de individuele en onafhankelijke coaching elders onder te brengen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties pakken mentale vragen goed zelf op, waarbij ook teamcoaching steeds meer wordt ingezet. Voor individuele en onafhankelijke coaching buiten de organisatie kunnen zij vanaf nu terecht bij ‘Samen sta je sterker’.

Coaching

‘Extra coaching voor de zorg’ werd door de werknemers zeer op prijs gesteld, o.a. omdat de coaching gratis, onafhankelijk en anoniem is. Een groot dankjewel voor de 2000 beschikbare coaches en alle anderen die zich beschikbaar hebben gesteld voor dit initiatief. Meer dan 680 coaches zullen zich ook nu nog blijven inzetten om zorgprofessionals te steunen tijdens deze aanhoudende coronacrisis.

Vernieuwing

Op 5 januari start de vernieuwing van het initiatief ‘Extra Coaching voor de zorg’. Hiertoe hebben RegioPlus en CNV Zorg & Welzijn gezamenlijk besloten, die vanuit het project ‘Sterk in je werk’ de afgelopen periode samenwerkten aan dit initiatief. CNV Zorg en Welzijn zal dit initiatief voortzetten onder de naam ‘Samen sta je sterker’. Hiermee eindigt ‘Extra coaching voor de zorg’ dat sinds het begin van de coronapandemie werd aangeboden aan zorg- en welzijnsprofessionals die onafhankelijke, mentale ondersteuning vroegen tijdens de coronacrisis. Voor de loopbaancoaching van Sterk in je werk, zorg voor jezelf verandert er niets en kunnen geïnteresseerden terecht bij www.sterkinjewerk.nl voor een onafhankelijk en vrijblijvend traject.

Over Samen sta je sterker

‘Samen sta je sterker’ is beschikbaar voor corona-gerelateerde problematiek bij alle medewerkers in zorg en welzijn, ongeacht of zij lid zijn van CNV Zorg en Welzijn. De doelstelling van ‘Samen sta je sterker’ blijft hetzelfde: onafhankelijke, professionele mentale ondersteuning bieden aan zorg- en welzijnsmedewerkers tijdens de coronacrisis. Meer informatie is te vinden op www.samenstajesterker.nl.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.