LEF! 11: Vitaliteit stimuleren werkt!

20 januari, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

deRotterdamseZorg hecht veel waarde aan gezonde zorgprofessionals. Wij gaan voor vitale medewerkers die zorgen voor vitale patiënten in een gezonde stad. Mede daarom heeft deRotterdamseZorg in 2020 de vitaliteitschallenge Phileas gefinancierd. De effecten van deze challenge zijn door het talentenprogramma LEF! onderzocht. Wat blijkt? Aandacht voor en actie op vitaliteit heeft daadwerkelijk een positief effect!

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelname aan Phileas een positief effect heeft gehad op de vitaliteit van zorgprofessionals. Meer dan de helft van de deelnemers is zich bewuster geworden van gedrag en leefstijl en geeft aan dit ook in de toekomst vol te houden. Eveneens blijkt dat de deelnemers collega’s in hun omgeving hebben gemotiveerd om meer aandacht te besteden aan vitaliteit. Dit is een interessante bevinding en toont aan dat een dergelijk vitaliteitsprogramma het begin kan zijn van een grotere “vitaliteitsbeweging”!

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat zorgprofessionals behoefte hebben aan (meer) aanbod door werkgevers op het gebied van vitaliteit. Dit helpt medewerkers om vaker en bewuster bezig te zijn met gezondheid waarmee de duurzame inzetbaarheid wordt vergroot. Meer lezen over dit onderzoek? Hier kun je het onderzoeksrapport downloaden.

De financiering van Phileas door deRotterdamseZorg was éénmalig. Gezien de positieve effecten hopen we dat de zorgorganisaties vaker aan de slag gaan met vitaliteitsprogramma’s. Financiering hiervan is gedeeltelijk mogelijk via onder meer SectorplanPlus. Daarnaast wordt vanuit de overheid in 2021 de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (DIEU) gelanceerd. Dit moet op sectorniveau leiden tot extra financiële middelen die mogelijkerwijs ingezet kunnen worden op dit thema.

Maar als deRotterdamseZorg zitten we niet stil in 2021 als het gaat om vitaliteit. In het programma Fit@Rijnmond gaan we een breed aanbod van allerlei vitaliteitsinterventies beschikbaar stellen, zodat vitaliteit voor iedereen beschikbaar wordt!

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.