Ontwikkeltraject – regionaal Verpleegkundige Advies Raad-netwerk

18 februari, 2021
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Bij de regionale VAR zijn zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten uit Rotterdam-Rijnmond. De positie van de VAR-en is per organisatie verschillend. Elke VAR heeft behoefte om zijn positie in de organisatie te versterken als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en verzorgenden.

Om dat te kunnen doen is het van belang dat VAR-leden de ruimte en mogelijkheden krijgen om competenties te ontwikkelen waarmee zij de VAR naar een volgend niveau kunnen tillen. De ontwikkelbehoefte is geïnventariseerd en daaruit is een ontwikkeltraject gevormd met verschillende dialoogtafels bestaan uit verschillende thema’s.

Het doel van het ontwikkeltraject is om elke VAR naar een volgend niveau te tillen zodat zijde verpleegkundigen en verzorgenden nog beter kunnen vertegenwoordigen.
Dit ontwikkeltraject vindt plaats door middel van (digitale) dialoogtafels met het accent op inspiratie, het goede gesprek voeren, interactief en met concrete plannen naar huis. Het ontwikkeltraject bestaat uit 4 verschillende thema’s. Per bijeenkomst wordt één onderwerp behandeld.

Je kan je nu aanmelden voor de eerste twee sessies:

Thema 1: Samenspel VAR & achterban
Datum: donderdag 25 februari 14:00-17:00 uur
Doelstelling: Verbeteren samenspel VAR & Achterban
Inhoud: deze dialoogtafel gaat in op het samenspel tussen een VAR en de achterban in de organisatie. We gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen in de samenwerkingsrelatie met de achterban, waar loop je tegen aan en wat zijn successen in die samenwerkingsrelatie? We gaan in op positieve en negatieve ervaringen van anderen en kijken hoe je als VAR daar passende wegen in kan vinden.

Thema’s die voorbij kunnen komen tijdens deze sessie zijn: Hoe kun je collega’s benutten en bevragen, hoe kun je een standpunt innemen namens je achterban, hoe peil je wat anderen vinden, welke bestaande netwerken zijn er binnen en buiten je organisatie die je kunt benutten.

 Er is een ervaringsdeskundige aanwezig die vanuit ervaring voorbeelden en tips + trucs kan delen.

 

Thema 2: Reflectieve dialoogtafel Samenspel VAR & bestuurder/werkgever
Datum: donderdag 18 maart na 14:00-17:00

Doelstelling: Verbeteren samenspel Bestuurder – VAR
Inhoud: Deze dialoogtafel gaat in op het samenspel tussen een VAR en de bestuurder.

VAR leden gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen in de samenwerkingsrelatie met de bestuurder, waar loop je tegen aan en wat zijn successen in die samenwerkingsrelatie. Hoe zou de ideale samenwerkingsrelatie zijn en welke stappen moeten er genomen worden om dit te verwezenlijken. Iedereen gaat met een actieplan de deur uit.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.