Regionale samenwerking NVZ stroomversneller

11 juli, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Vraagstukken rond behoud, opleiden en stages worden steeds meer in regioverband opgepakt. Regionale samenwerking is dan niet langer een extra activiteit, maar onderdeel van de organisatie. Toch wordt regionale samenwerking vaak nog gezien als ‘iets voor erbij’. Hoe kun je je als HR-professional verhouden tot deze spanning? Wat is er binnen de organisatie nodig om samen te werken in regioverband? Hoe zorg je voor draagvlak en capaciteit om aan de slag te gaan met regionale doelstellingen? Dit vraagt om een bewuste aanpak, waarin vertrouwen en geduld centraal staan. Ter ondersteuning is er nu de Regionale samenwerking NVZ stroomversneller.

Een stroomversneller is een praktische, handzame leidraad bij specifieke implementatieopgaves. Geen keurslijf, wel een geheugensteun of checklist bij initiatieven die bijdragen aan de transities waar NVZ-leden mee bezig zijn. De stroomversnellers zijn altijd gemaakt op basis van lessons learned in de praktijk van hun leden.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.