Ontregel de Zorg

11 juli, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

In de zorg gaat er veel tijd naar administratie en regelwerkzaamheden. Veel van deze werkzaamheden dienen niet de directe patiëntenzorg en daarnaast ervaren zorgmedewerkers dit als een last. Meer tijd en meer werkplezier. Dat is het doel van het programma [Ont]Regel de Zorg waarmee we met alle partijen in de zorg de (administratieve) regeldruk aanpakken. Met elkaar gaan we de oorzaken van regeldruk te lijf. We helpen zorgverleners en betrokken partijen om hier ook in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.
Vanuit Ontregel de Zorg is er een aanpak ontwikkeld waar ook verschillende concrete initiatieven uit zijn voortgekomen. Zie infographic.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.