Regionale stagecoördinatie

25 oktober, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Om de arbeidsmarkt tekorten zo klein mogelijk te houden is het van belang dat nieuwe instroom van medewerkers wordt gegenereerd door studenten goed op te leiden. De instroom in de zorgopleidingen is de afgelopen jaren toegenomen en dat is goed nieuws voor de zorg. Wel is het van belang aandacht te besteden aan hoe we de studenten de juiste opleiding kunnen bieden en klaarstomen voor een baan in de zorg zodat ze ook behouden worden. Met name de begeleiding in de praktijk, de begeleidingscapaciteit, staat onder druk waardoor er een tekort aan stageplaatsen is.  

Maar voor de stages van september is er positief nieuws, want alle stagiairs VIG en verpleegkunde hebben een stageplaats kunnen krijgen in de regio! Door tijdige afstemming en hard werken van alle netwerkpartners is het gelukt om voldoende begeleidingscapaciteit en stageplaatsen te realiseren.  

Nadat de stages gestart zijn, is het netwerk van zorg- en onderwijsinstellingen direct doorgegaan met de voorbereidingen voor het plannen van de stages van februari 2023. Februari is altijd een spannend moment, omdat we zien dat er dan veel stagiairs zijn die een stageplaats zoeken. Daar wordt dan ook alweer hard aan gewerkt, goed vooruit gekeken en zoveel mogelijk gecreëerd. Momenteel (stand van zaken van 20 oktober) zijn al ongeveer 50% van de stagairs VIG en Verpleegkunde die voor februari 2023 een stageplaats zoeken gepland op een stageplaats. Dit wordt gepland met het systeem de StageMonitor, die ons helpt om de stageplaatsen en stagiairs aan elkaar te koppelen en ons stuurinformatie levert door inzicht te geven in de cijfers.  

Naast dat er zoveel mogelijk stageplaatsen worden gecreëerd door de zorginstellingen en de onderwijsinstellingen zoveel mogelijk doen om begeleiding in de praktijk te geven, loopt ook de verkenning naar alternatieven om anders op te gaan leiden. Zo wordt er gekeken of nagebootste leeromgevingen een oplossing zouden kunnen zijn om de druk op de begeleidingscapaciteit te verlagen. Denk daarbij aan scenario onderwijs of het inzetten van VR om een deel van het leerproces te vervangen.  

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.