Samen ‘worstelen’ in het lerend netwerk Diversiteit & Inclusie

8 juni, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

1 op 5 zorgverleners heeft te maken met racisme en discriminatie, blijkt uit de eindejaar-publicatie (On)Verschillig van de RVS. Dit is in strijd met het grondwetsartikel 1, waarin het recht op gelijke behandeling wordt vastgelegd. Discriminatie en racisme creëren een onveilige werkomgeving en verminderen het werkplezier. Dit kan leiden tot een hogere uitstroom in de sector. Gezien de ervaren arbeidstekorten biedt dit een mooie kans om de diversiteit en inclusie te vergroten, zodat iedereen die in de zorg werkt zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

Op 1 juni hebben 10 zorgorganisaties uit verschillende branches de handen ineengeslagen met de start van het Lerende netwerk Diversiteit & Inclusie. Het komende half jaar zullen zij samenwerken om vraagstukken op dit gebied verder aan te pakken. We zien dat elke deelnemer intrinsiek gemotiveerd is en een verschil wil maken op het gebied van diversiteit en inclusie. Het wordt echter erkend dat dit niet vanzelf gaat en soms als worstelen wordt ervaren. Hoe mooi is het dan, dat dit in de gezamenlijkheid met andere organisaties verkend, ontwikkeld en geëxperimenteerd kan worden.

Tijdens de kick-off heeft Toos Dankers, HR-manager bij IJsselland, het belang van het aanpakken van dit thema in de zorg benadrukt. Haar slogans zijn: “Als je wilt, lukt het!” en “De weerstand is het waard!”

Na een interactieve kennismaking tussen alle deelnemers heeft Willem van Spaendonck, werkzaam als netwerken inclusieve arbeidsmarkt bij Breedweer facilitaire diensten, de zaal geïnspireerd. Hij deelde zijn eigen ervaringsverhaal vanuit zijn arbeidstalent van autisme en benadrukte dat er veel vooroordelen bestaan over mensen met een arbeidsbeperking. Willem riep de deelnemers op om in gesprek te gaan met mensen met een andere gebruiksaanwijzing en nieuwe talenten te ontdekken.

Het Actie Leer Netwerk is nauw betrokken bij het vormgeven en uitwerken van de Actieleren-methodiek, die als basis wordt gebruikt voor het lerende netwerk. In elke sessie komt een van de fasen van actieleren aan bod en wordt kennis en expertise gedeeld op het gebied van Diversiteit & Inclusie.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.