AanDeBak garantie

Sinds 2015 krijgen jongeren uit het postcode gebied Rotterdam Zuid bij aanvang van de mbo-opleiding verzorgende of verpleegkunde een ‘AanDeBak garantie’ aangeboden. Dit betekent dat hen een baanopening wordt aangeboden als zij de opleiding afronden. Zij solliciteren bij een deelnemende werkgever. Als zij voldoen aan de voorwaarden die de werkgever stelt aan een nieuwe medewerker krijgen ze de baan aangeboden.

Gedurende de opleiding kunnen jongeren facultatief gebruik maken van een coach. Deze coach is afkomstig uit een van de bij deRotterdamseZorg aangesloten instellingen en de coaching is gericht op de loopbaan en het behalen van het diploma.

Daarnaast neemt deRotterdamseZorg jaarlijks deel aan de manifestatie ‘Gaan voor een baan’ waarin de jongere informatie krijgt over het werk in de zorg en het aanbod van de ‘AanDeBak garanties’.

Ga naar de website van AandeBak-garantie

 

Headerphoto: NPRZ

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
25 mei 2021

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van ze …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …