Inzichtenonderzoek jonge zorgprofessionals

Momenteel is er een hoge uitstroom onder jonge zorgprofessionals, daarom is er binnen deRotterdamseZorg een onderzoek gestart. Met als gedachte dat de uitstroom omlaag moet, moet het behoud omhoog. Daarom hebben wij geen uitstroom onderzoek, maar een inzichtenonderzoek opgesteld.

Binnen dit inzichtenonderzoek gaan we kijken wat de concrete behoeftes zijn van de jonge zorgprofessionals om hen te behouden in de zorg, waarbij vorige onderzoeken zijn gebruikt als aanleiding. In de eerder gedane onderzoeken kwamen vooral veel termen naar voren, zoals uitval door hoge werkdruk, angst en stress, en behoud door groeimogelijkheden etc. Deze termen willen wij graag vertalen in concrete behoeftes die we alleen goed kunnen formuleren door in gesprek te gaan met de doelgroep. De uitkomst zal worden ingezet in ons nieuwe programma “Sterke start: integratie onderwijs en zorg”, waarbij onder andere meer leerwerktrajecten worden aangeboden en meer begeleiding wordt gefaciliteerd voor startende zorgprofessionals.

Dit alles heeft geleid tot het idee van het opzetten van focusgroepen. We zullen hierbij in verschillende organisaties binnen verschillende sectoren, met ongeveer 5 jonge zorgprofessionals <25 jaar, in gesprek gaan over hun invulling van deze termen en concrete behoeftes.

Meer informatie? Neem contact op met Daniëlle Kroon.

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

WERVEN & TOELEIDEN
31 jan 2022

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.