Exit onderzoek

Voldoende zicht op de redenen waarom het personeel vertrekt. Houd de achterdeur dicht, door tijdig interventies te plegen.

Inzicht in vertrekredenen

Als regio staan we opgesteld om samen uitstroom te verminderen en te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving. Om inzicht te krijgen in de uitstroom neemt deRotterdamseZorg, in samenwerking met 13 andere regionale werkgeversorganisaties, deel aan het landelijke uitstroomonderzoek. Middels een gestandaardiseerde vragenlijst worden oud-medewerkers bevraagd over hun vertrekredenen en hun vervolg stappen in hun carrière. Het onderzoeksbureau Presearch is uitvoerder van het onderzoek.

De tool levert hen niet alleen individueel inzicht op; het biedt ook benchmarkingsmogelijkheden op regionaal en landelijk niveau. Door in te zien in welke trends organisaties van elkaar verschillen, valt er veel van elkaar te leren. De bedrijfsprocessen gaan onder de loep waardoor er meer vat op uitstroom zal komen.

De voordelen van deelname

Inmiddels zijn 16 organisaties aan de slag gegaan met de Exit tool.

  • Betrouwbare en vergelijkbare resultaten over de vertrekredenen binnen de organisatie;
  • Doorlopend inzicht in de resultaten in een overzichtelijk dasboard;
  • Stuurinformatie voor de organisatie;
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met een focus op hoge respons;
  • Benchmarkmogelijkheden;
Werkwijze

Na aanmelding bij Presearch ontvangt de zorgorganisatie een unieke link  naar de vragenlijst. Deze link kan opgenomen worden in het proces rondom uitdiensttreding. De vragenlijst bevat vragen over werkbeleving en vertrekredenen. De resultaten worden verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunnen de resultaten van de eigen organisatie worden ingezien -individuele gegevens zijn afgeschermd vanwege privacy- en kan er op regionaal en landelijk niveau gebenchmarkt worden.

Deelname

Benieuwd wat de exit tool voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je als organisatie ook graag aansluiten? Neem dan contact op met Daniëlle Valk.

 

Headerphoto: pixabay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

WERVEN & TOELEIDEN
Ik Zorg
22 jan 2019

IK ZORG

Deze campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roe …

LEREN & ONTWIKKELEN
bron: pixabay BMH
09 okt 2019

Inzet bachelor medische hulpverlening (BMH)

Succesvolle inzet in de Rotterdamse regio BMH medewerkers zijn een aanwinst voor …

MODERN & TOEKOMSTGERICHT
23 jan 2019

Flexibilisering Rotterdamse Ziekenhuizen

De ziekenhuizen willen zowel intern als regionaal meer grip op uitstroom. Eén va …

Arbeidsmarkt in beeld
24 jan 2019

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.