Exit onderzoek

Binnen onze regio stromen jaarlijks ruim 8000 medewerkers de zorgsector uit. Investeren in ‘de voorkant’ is daarom niet genoeg. Heb je voldoende zicht op de redenen waaróm het personeel vertrekt? Houd de achterdeur dicht, door tijdig interventies te plegen.

Inzicht in vertrekredenen

Om inzicht te krijgen in de uitstroom neemt deRotterdamseZorg, in samenwerking met 13 andere regionale werkgeversorganisaties, deel aan het landelijke uitstroomonderzoek. Middels een gestandaardiseerde vragenlijst worden oud-medewerkers bevraagd over hun vertrekredenen en hun vervolg stappen in hun carrière. Het onderzoeksbureau Presearch is uitvoerder van het onderzoek.

De tool levert hen niet alleen individueel inzicht op; het biedt ook benchmarkingsmogelijkheden op regionaal en landelijk niveau. Door in te zien in welke trends organisaties van elkaar verschillen, valt er veel van elkaar te leren. De bedrijfsprocessen gaan onder de loep waardoor er meer vat op uitstroom zal komen.

De voordelen van deelname

  • Betrouwbare en vergelijkbare resultaten over de vertrekredenen binnen de organisatie;
  • Doorlopend inzicht in de resultaten in een overzichtelijk dasboard;
  • Stuurinformatie voor de organisatie;
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met een focus op hoge respons;
  • Benchmarkmogelijkheden;

Werkwijze

Na aanmelding bij Presearch ontvangt de zorgorganisatie een unieke link  naar de vragenlijst. Deze link kan opgenomen worden in het proces rondom uitdiensttreding. De vragenlijst bevat vragen over werkbeleving en vertrekredenen. De resultaten worden verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunnen de resultaten van de eigen organisatie worden ingezien -individuele gegevens zijn afgeschermd vanwege privacy- en kan er op regionaal en landelijk niveau gebenchmarkt worden.

Deelname

Benieuwd wat de exit tool voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je als organisatie ook graag aansluiten? Neem dan contact op met de Aart Lodder.

Headerphoto: pixabay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Opleiden
21 jan 2021

Impulsgeld begeleidingscapaciteit

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een ged …

Toeleiden
Ik Zorg
22 jan 2019

IK ZORG

Deze campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roe …

Uncategorized
03 jul 2019

E-health Summerschool

https://www.youtube.com/watch?v=sWBC8K4zQIA&t=23s De gemeente Rotterdam orga …

Regie op de regio
24 jan 2019

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.