maandag 27 november 2023
13:00 – 17:00 uur

Symposium Zin in digitale thuiszorg

Nederland vergrijst. De thuiszorg draagt zorg voor steeds meer ouderen die ook nog eens langer thuis blijven wonen. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en innovaties. Op het symposium Zin in digitale thuiszorg laten ze zien dat met inzet van digitale zorgtoepassingen er minder professionele zorginzet per cliënt nodig is, terwijl de zorg als beter wordt ervaren. Op verzoek van Zorgkantoor Zilveren Kruis deelt Lelie zorggroep haar ervaring en kijkt samen met hoofdspreker Erik-Jan Smits, lector Zin in ICT aan de Christelijke Hogeschool Ede en diverse andere gastsprekers naar de mogelijkheden én dilemma’s van digitale thuiszorg.

Voor wie?

  • Medewerkers wijkverpleging
  • Huisartsen en anderen doorverwijzers
  • Innovatie- / beleidsadviseurs in de zorg
  • Applicatiebeheerders
  • Overige vernieuwers van de zorg

Save the date / aanmelden.

Headerphoto: