deRotterdamseZorg aan de slag met werven & toeleiden

31 januari, 2022
WERVEN & TOELEIDEN

In ons nieuwe jaarplan 2022 introduceren we 4 nieuwe thema’s omdat we merken dat de focus op instroom en behoud niet meer voldoende is. De bronnen om aan personeel te komen raken op en er is meer nodig om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst zorg kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Het moet anders, en dat geldt ook voor ons. We focussen daarom op het behouden en ontwikkelen van zorgprofessionals en zoeken naar andere manieren van werken en zorgverlenen zodat de zorg minder afhankelijk wordt van de inzet van schaarse zorgprofessionals.

De 4 nieuwe thema’s zijn: Werven & Toeleiden, Leren & Ontwikkelen, Modern- en toekomstgericht werken, Veranderen & Vernieuwen.

Om je bekend te laten worden met onze visie op de zorg van morgen en de 4 nieuwe thema’s die daarbij horen lichten we de komende maanden steeds een thema uit. Deze maand: Werven & Toeleiden.

“Nieuwe aanwas van zorgprofessonials blijft van cruciaal belang voor de zorg. Daarom hebben we activiteiten die gericht zijn op het werven en toeleiden van toekomstig zorgprofessionals. Kansrijk is daarbij het sleutelwoord. We gaan zorgvuldig om met de tijd en energie die is er is,” zegt Christa Stut, programmamanager Werven & Toeleiden. “We focussen bijvoorbeeld op de doelgroepen herintreders en zij-instromers. Zij hebben vaak al (levens)ervaring en een diploma waardoor zij gemakkelijker de opleiding voltooien. Zo hebben we het project Switch2Care waarbij HBO-ers zich in een verkort traject kunnen laten omscholen tot HBO Verpleegkundige. Maar de zorg is niet voor iedereen weggelegd. Door zo eerlijk mogelijke informatie te verstrekken op ontdekderotterdamsezorg.nl willen we geen valse verwachtingen scheppen. Als je kiest voor een baan in de zorg, dan ga je er helemaal voor! Op die manier leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de uitstroom van studenten en jonge medewerkers. Ook in de match tussen werkgever en werknemer zetten we in op kansrijk. Dit doen we bijvoorbeeld in het project Regionaal Opleiden OK. Door gezamenlijk te werven en een zo goed mogelijk beeld te hebben van de kandidaat kan een zo passend mogelijke werkgever gevonden worden. Via de website samenopleidenok.nl kunnen studenten anesthesiemedewerker en operatieassistent solliciteren voor een opleidingsplek in een van de Rijnmondse ziekenhuizen. Aan de hand van een assessment kan een team van recruiters uit de verschillende ziekenhuizen de beste match maken. Daarmee leveren we een bijdragen aan het verhogen we het opleidingsrendement binnen het OKcomplex.”

Nieuwsgiering wat we nog meer doen op het gebied van Werven & Toeleiden? Kijk dan hier.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.