Facts & Figures

Arbeidsmarktinformatie 2022

22 mei, 2023
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Binnen deRotterdamseZorg werken we in diverse netwerken, projecten en programma’s samen aan een sterke arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in de regio. Met arbeidsmarktonderzoek krijgen we inzicht in hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Inmiddels zijn alle cijfers van 2022 bekend. De belangrijkste cijfers hebben we gevat in een overzichtelijke factsheet: Facts & Figures 2022.

Opvallend is dat de instroom in zorgopleidingen afneemt en de groep werkenden van 55 jaar en ouder steeds groter wordt. Dit onderschrijft het belang om door te ontwikkelen op de programmalijnen van het programma ‘Toekomstgerichte Arbeidsmarkt Zorg’ (TAZ) wat zich richt op; ‘Het creëren van ruimte voor innovatieve werkvormen, Ruimte voor behoud van medewerkers en Leren& ontwikkelen’.

Momenteel werkt bureau deRotterdamseZorg ook aan een nulmeting op de TAZ indicatoren. Deze nulmeting wordt op korte termijn gepubliceerd. Samen met de Facts & Figures helpt deze meting bij het keuzes te maken in waar we in moeten investeren om optimale zorg aan onze klanten en patiënten te kunnen blijven bieden.

Klik hier voor meer uitleg en toelichting op de cijfers.

 

 

 

 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.