Commissie Werken in de Zorg publiceert adviezen over behoud en opleiden

18 november, 2020
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
LEREN & ONTWIKKELEN

De eerste twee adviezen van de commissie Werken in de Zorg zijn door het ministerie van VWS gedeeld met de Tweede Kamer. De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijk arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de eerste golf van de coronacrisis?

Op 9 november jongsleden bracht de commissie twee adviezen uit over de thema’s:

 

Korte samenvatting:

We hebben helaas te maken met een hoge uitstroom van medewerkers mede door een gebrek aan loopbaanperspectief en goed werkgeverschap. We moeten de achterdeur sluiten zoals ook Berenschot aangeeft in een pas uitgebracht advies. Daarnaast worden nieuwe medewerkers nog onvoldoende begeleid en krijgen ze te veel verantwoordelijkheden. We doen het beter op instroom. De gestegen instroom raakt echter wel aan de grenzen van opleidingen en zorgorganisaties. Tegelijk neemt de instroom weer af als de aandacht verslapt. We dienen daarin een verschuiving te maken van ‘meer kiezen voor de zorg’ naar ‘beter kiezen voor de zorg’ en daardoor ook ‘blijvend kiezen voor de zorg’. Het is daarbij van belang dat we medewerker invloed geven bij het maken en uitvoeren van plannen. Betrokkenheid zorgt voor meer draagvlak waardoor de kans groter is dat initiatieven ook effect gaan hebben.

 

Ter informatie: in december volgen de andere twee deeladviezen over innovatie en anders besturen en in januari 2021 de overall rapportage.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/commissie-werken-in-de-zorg

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.