Kwaliteitsstandaard voor beroepspraktijkvorming Rotterdam Rijnmond voor zorgopleidingen in het mbo

19 november, 2020
LEREN & ONTWIKKELEN

Mede door de bezuinigen in de zorg is de kwaliteit van de begeleiding in de beroepspraktijkvorming (BPV) de laatste jaren onder druk komen te staan. Studenten geven aan dat ze een hoge werk- en prestatiedruk ervaren tijdens hun BPV. Ondanks dat leerbedrijven investeren in de begeleiding van studenten, wordt een deel van de studenten volledig ingezet om zorg te verlenen bij personeelskrapte. Er is daardoor minder tijd en ruimte om te leren. Studenten krijgen een verkeerd beeld van de praktijk en haken daardoor vroegtijdig af, tijdens de opleiding of kort na het behalen van hun diploma.

Er is geen eenduidige standaard waaraan onderwijs en zorg zich kunnen toetsen. Aan de wettelijke kaders die gesteld zijn vanuit SBB (in het kader van de uitvoering van de Wet educatie
en beroepsonderwijs) ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling van deze regels voor mbo instellingen en leerbedrijven.

Om deze verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid op te pakken, is besloten om de kwaliteitskaart van Albeda/SBB samen met andere partijen uit de zorg en onderwijs verder te ontwikkelen en breed in te zetten in Rotterdam Rijnmond. Gezamenlijk is de kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Hierin staat beschreven welke kwaliteit onderling verwacht wordt en welke verantwoordelijkheid eenieder heeft. Deze kwaliteitsstandaard is ontwikkeld binnen het project ‘kwaliteit van stages’ binnen deRotterdamseZorg, onderdeel van de RAAT+DAAD. Zo bieden we een platform aan de
drie Rotterdamse ROC’s (Albeda, Hoornbeeck College en Zadkine) om samen met zorginstellingen de kwaliteitseisen aan de BPV te beschrijven en te realiseren. We nemen hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid (leerbedrijven, onderwijsinstellingen en SBB) om bij te dragen aan de kwaliteit van de BPV in de regio Rotterdam Rijnmond.

Download de kwaliteitsstandaard hier.

Headerphoto: Hogeschool Rotterdam

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.