Innovatie: Verpleegkundig dag-hoofden als werkbegeleider

22 februari, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een gedeeld probleem. Dat terwijl de opdracht om meer op te leiden voor zorgorganisaties groeit met toenemende zorgvraag en om het personeelstekort in de sector terug te dringen.

Daarom wordt via deRotterdamseZorg subsidie verstrekt ter stimulering van innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit. Op deze manier wordt een impuls gegeven aan het creëren van nieuwe begeleidingsvormen die aantoonbaar bijdragen aan de vergroting van de opleidingscapaciteit, dan wel rendement. Denk daarbij aan Leerunits, ZorgInnovatieCentra, maar bv. ook werkplekleren. Het is enerzijds een impuls geven aan een initiatief wat op korte termijn opgestart kan worden en versneld tot resultaten lijdt. Anderzijds ook een investering in een duurzame begeleidingsvorm die voor de langere termijn kan worden ingezet en ook vanuit eigen bronnen gefinancierd kan worden.

12 organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling geven aan deze impuls. De voortgang van de initiatieven zijn transparant en inzichtelijk gemaakt om binnen het netwerk met elkaar te delen en het uitbouwen van (innovatieve) begeleidingsvormen te stimuleren. Lees hier meer over de initiatieven. 

Wij spraken met Ies Paalvast van Sonneburgh over het starten van een pilot om verpleegkundig dag-, avond- en nachthoofden in te zetten in de rol van werkbegeleider. Deze dag-hoofden worden 8 uur per week boventallig aan een verpleegkundige in opleiding gekoppeld.

“We moeten vooral opleiden met elkaar, iedere verpleegkundige die we kunnen opleiden voor de zorg is er één.”

Ies vertelt: “Bij Sonneburgh hebben we nog niet eerder verpleegkundigen niveau 4 opgeleid, door het gebrek aan begeleidingscapaciteit was dat niet mogelijk. We zien dat de zorg in onze verpleeghuizen zwaarder wordt en we hebben verpleegkundigen nodig om die zwaardere zorg te coördineren. Daarom hebben we de keuze gemaakt om een aantal  dag-, avond- en nachthoofden in te zetten voor werkbegeleiding specifiek. Dit betekent dat zij uren worden vrijgespeeld in het rooster om de leerlingen niveau 4 te gaan begeleiden.

Vorig jaar zijn de eerste verpleegkundigen ingestroomd en hebben we een uitwisselingsprogramma gehad. Het is een succes dat de vier verpleegkundigen nog steeds in de opleiding zijn en ook door willen gaan. We gaan nu ook verdere begeleidingscapaciteit vrij maken om de opleiding nog meer te borgen en meer studenten te kunnen opleiden. De begeleiders willen heel graag en nemen hun taak serieus. Het is prachtig om te zien hoe graag zij hun kennis willen doorgeven.

Het mooiste zou zijn dat we de mensen die we opgeleid hebben, zelf ook werkbegeleider worden en onze afdeling praktijkbegeleiding meer versterking heeft. Daardoor kunnen we intern de opleiding niveau 4 blijven aanbieden aan onze werknemers die dat ambiëren, maar ook aan mensen van buiten Sonnenburgh die bij ons willen werken en nu niveau 3 zijn.

Dit is echt een startpunt, we moeten hierna verder kijken en met elkaar ontwikkelen naar het nog meer opleiden van verpleegkundigen. We moeten vooral opleiden met elkaar, iedere verpleegkundige die we kunnen opleiden voor de zorg is er één. Dat ze wellicht ergens anders gaan werken, maakt niet uit. Het is belangrijker dat ze in de ouderenzorg blijven werken. Dan groeit de capaciteit aan verpleegkundigen binnen Rotterdam.  Als we dat meer samen kunnen organiseren, profiteren de kleinere organisaties daar ook van. Zij hebben niet de begeleidingscapaciteit om veel mensen op te leiden, maar ze hebben ze wel nodig om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Als je dat met elkaar kan waarmaken, hoe tof zou dat zijn?”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.