Project Merkbaar Beter CNV Zorg & Welzijn en V&VN

22 februari, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

De uitstroom en het ziekteverzuim onder personeel in zorg en welzijn blijft onverminderd hoog. Het project Merkbaar Beter betrekt medewerkers bij de analyse en de oplossing van de knelpunten die zij ervaren in hun werk. Hierdoor kom je niet alleen tot slimme en effectieve oplossingen, maar is er ook meer draagvlak voor de gekozen aanpak.

Merkbaar Beter is een samenwerking van CNV Zorg & Welzijn en V&VN om personeel voor zorg en welzijn te behouden. Het doel is dat medewerkers op korte termijn een merkbare verbetering ervaren op het gebied van zeggenschap, werkdruk en werkplezier. Zij bieden werkgevers middels een nieuwe en interactieve portfolio een helder en actueel overzicht van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel.

Omdat elke organisatie anders is, bieden zij maatwerk. Ze bekijken per organisatie welke knelpunten er zijn. Dit doen ze door in gesprek te gaan met HR-managers, medezeggenschap, zorgmedewerkers, bestuur en management. Mede op basis van het aangeboden portfolio kan de werkgever samen met de zorgmedewerkers een keuze maken voor een geschikte interventie. Na afloop wordt er samen gekeken of er merkbaar verbetering wordt ervaren.

Kijk voor meer informatie op www.merkbaarbeter.nl

Download portfolio. 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.