Koplopers in de regionale transitie #3

23 juli, 2021
VERANDEREN & VERNIEUWEN

In de nieuwe update van de Regionale Transitie Gezondheid & Zorg delen twee koplopers hun visie op de zorg van de toekomst. Lees verder en schrijf je in voor de updates.

Wat doe je vandaag voor de zorg van morgen?

Mirjam: Samen met gedreven studenten probeer ik vorm en inhoud te geven aan de zorg van de toekomst. De studenten van nu zijn immers de professionals van de toekomst. In ons nieuw ontwikkelde honoursprogramma, een programma dat gevolgd wordt door studenten die extra uitgedaagd willen worden, staat die toekomst centraal. Met de denkkracht, creativiteit en ondernemend vermogen worden studenten gestimuleerd om de uitdagingen in 2030 te vertalen naar innovatieve initiatieven.

Waldemar: Verandering start met het krijgen van inzicht en vaardigheden. Met het project Health Innovation School Rotterdam en Health Transformation School proberen we nieuwe ‘change agents’ en hemelbestormers met passende kennis en vaardigheden klaar te stomen om organisaties stappen te laten maken bij toekomstbestendige zorg.

Wat is jouw missie?

Mirjam: Ik zie het als mijn missie om studenten een leeromgeving te bieden waarin zij uitgedaagd worden en waarin zijn tevens een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg in 2030. Ik geloof in het talent en de waarde van de onbevangenheid van studenten om zo tot innovatieve ideeën te komen.

Waldemar: Meer aandacht voor zorgvernieuwing en innovatie. Wij vinden dat innovatie alleen slaagt als het voorziet in een noodzaak of behoefte. Dat kan volgens ons alleen als de mens centraal staat.

Welke uitdagingen kom jij tegen?

Mirjam: De zorg van de toekomst heeft gevolgen voor het onderwijs van nu. Wij leiden immers op voor die toekomst. Het is een uitdaging om daar invulling aan te geven. Niet alleen de inhoud van hetgeen je doceert wordt anders, ook de manier waarop je doceert.

Waldemar: Genoeg! Ten eerste het externaliseren van de ervaren problemen. Start daar waar je invloed hebt en wijs niet naar het systeem of de werkgevers. Ten tweede een attitude van single-loop learning (probleem -> oplossing) in plaats van double loop learning; wat is de werkelijk ontstaanswijze, welke factoren beïnvloeden verandering en wat zijn opties voor de oplossingsrichting? Daarnaast wordt de olifant in de kamer vaak niet benoemd in coalities, waardoor er alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. Ook wordt er nog teveel in domeindenken gedacht en is er nog onvoldoende borging van IT en innovatiekennis in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen van organisaties, vaak nog als subportefeuille van financiën in plaats van het erkennen dat dit een vak met eigen expertise is. Tot slot is er nog onvoldoende besef dat zorgvernieuwing een integrale oplossing vereist in plaats van een aparte afdeling of een FTe innovatiemanager. Werk aan de winkel dus!

Welke oproep wil je delen?

Mirjam: Mijn oproep is: samen krijg je meer voor elkaar!

Waldemar: Delen is omgekeerd vermenigvuldigen; de transitie gaat alleen werken als er écht wordt samengewerkt en er een besef ontstaat dat er ook verliezers zullen zijn.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.