Lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ afgerond

6 oktober, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Het afgelopen half jaar hebben 25 organisaties, vertegenwoordigd door ongeveer 40 deelnemers, zich ingezet voor het ontwerp van alternatieve begeleidingsvormen binnen Zorg en Welzijn. Dit deden zij in het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’, georganiseerd door deRotterdamseZorg en WZW. De uitkomsten? Verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met de uitwerking van ideeën die organisaties in staat stellen om de toenemende begeleidingsvraag van nieuwe medewerkers en/of stagiairs op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Lerend netwerk

Het lerend netwerk vond plaats in de periode januari – juni 2022 en bestond uit een viertal sessies. In het netwerk werden verschillende methodes, zoals re-framing en vrijdenken, gebruikt om te komen tot alternatieve vormen van begeleiding. De sessies hebben uiteindelijk tot 3 alternatieve vormen van begeleiding geleid: de vrijgestelde werkbegeleider, de inzet van VR en het maken van een match op basis van skills.

De organisaties zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan met de ideeën. Iedere organisatie in haar eigen tempo. Daar waar de ene organisatie op zoek gaat naar intern draagvlak voor een idee, wordt er binnen een andere organisatie momenteel een pilot uitgerold.

Een samenvatting van de sessies, alle bedachte ideeën en de uitkomsten van het traject vind je hier.

Onderzoek

Landelijk is er een onderzoek gestart naar alternatieve begeleidingsvormen. Waar mogelijk sluiten we hierbij aan om te onderzoeken of de ontwikkelde begeleidingsvormen daadwerkelijk leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen met behoud van de kwaliteit van de begeleiding.

Terugkombijeenkomst

Om onderlinge uitwisseling te stimuleren en inspiratie te bieden heeft op 27 september jl. een terugkombijeenkomst plaatsgevonden.
Guido Stompff (Lector design thinking, hogeschool InHolland) vertelde over drie denkmanieren om een oplossing voor een probleem te bedenken: analytisch denken, besluitvorming en design thinking. Een balans van alle drie de manieren draagt bij aan de oplossing van het probleem.
De deelnemers pasten deze manieren vervolgens toe op een alternatieve begeleidingsvorm.
De middag werd afgerond met het uitwisselen van de voortgang van de ideeën. Wat, volgens Guido, van groot belang is bij het aan de slag gaan met een innovatief idee.

Conclusie

De deelnemers beoordelen in de evaluatie het contact met andere zorg- en onderwijsaanbieders als zeer waardevol. Daarnaast omschrijven ze het als ‘behulpzaam’ om andere gemotiveerde collega’s, die zich bezighouden met de begeleidingsproblematiek, te ontmoeten en om samen tot innovatieve oplossingen te komen. Gemiddeld geven de respondenten het traject een 7,9! Het traject is inmiddels afgesloten, maar we blijven de organisaties volgen en onderlinge uitwisseling stimuleren met betrekking tot de voortgang van de alternatieve vormen van begeleiding.

Meer weten?

Op deze pagina vind je meer informatie over het traject, relevante documenten zoals praatplaten en informatie over het vervolg van het lerend netwerk.
In 2023 gaan we verder met de oriëntatie rondom de inzet van VR in het leerproces. Wil je hierbij betrokken worden? Neem gerust contact met ons op. Ook bij andere vragen, meer informatie over het traject en de ideeën kun je ons altijd bereiken.

Neem hiervoor contact op met Anna Hoogmoed via anna.hoogmoed@derotterdamsezorg.nl of 06-28194772 of met Renske van der Zee via renske.vanderzee@derotterdamsezorg.nl.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.