Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterdamseZorg, ondersteund door TNO en Actie Leernetwerk, met als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Een belangrijk vraagstuk, omdat we op dit moment niet voldoende begeleiding kunnen bieden om doelgroepen die interesse hebben om te werken en/of leren in zorg en welzijn ook daadwerkelijk te verwelkomen.

Viertal sessies

Het lerend netwerk vond plaats in de periode januari – juni 2022 en bestond uit een viertal sessies samen met leden, onderwijspartners en deelnemers vanuit andere sectoren. In het netwerk werden verschillende methodes, zoals re-framing en vrijdenken, gebruikt om te komen tot alternatieve vormen van begeleiding. Een samenvatting van de sessies en de uitkomsten zijn te vinden in dit overzicht.

De sessies hebben uiteindelijk tot 3 alternatieve vormen van begeleiding geleid die na het traject verder zijn uitgewerkt:

1. De vrijgestelde werkbegeleider
(Pre-)zieke, (pre-) pensionado’s, zwangere, jonge moeders of andere medewerkers die het werk niet meer fysiek aan kunnen, worden ingezet om stagiaires te begeleiden.

2. De inzet van VR
VR neemt een deel van het leerproces over doordat studenten een reële en positieve beroepsvorming via de techniek krijgen.

3. Iedereen is werkbegeleider en de match wordt gemaakt op basis van skills
Onder ‘iedereen’ wordt verstaan de gehele breedte van het begrip; van (mede)student tot cliënt tot aan docent.

Na afronding van de sessies, zijn de organisaties zelf aan de slag gegaan met de ideeën. Iedere organisatie in haar eigen tempo. Daar waar de ene organisatie op zoek gaat naar intern draagvlak voor een idee, wordt er binnen een andere organisatie momenteel een pilot uitgerold.

Terugkombijeenkomst 

Om onderlinge uitwisseling te stimuleren en inspiratie te bieden heeft onlangs een terugkombijeenkomst plaatsgevonden. Guido Stompff (Lector design thinking, hogeschool Inholland) nam de deelnemers mee in ‘dooddoeners van innoveren’ maar vooral in het aan de slag gaan met een innovatief idee.

Conclusie

De deelnemers beoordelen in de evaluatie het contact met andere zorg- en onderwijsaanbieders als zeer waardevol. Daarnaast omschrijven ze het als ‘behulpzaam’ om andere gemotiveerde collega’s, die zich bezighouden met de begeleidingsproblematiek, te ontmoeten en om samen tot innovatieve oplossingen te komen. Gemiddeld geven de respondenten het traject een 7,9!

Hoe verder?

Het traject is inmiddels afgesloten, maar we blijven de organisaties volgen rondom de voortgang van de alternatieve vormen van begeleiding.

Landelijk is er een onderzoek gestart naar alternatieve begeleidingsvormen. Waar mogelijk sluiten we hierbij aan om de bedachte ideeën uit het lerend netwerk te onderzoeken en te beoordelen of de begeleidingsvormen daadwerkelijk leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen met behoud van de kwaliteit van de begeleiding.

Als vervolg gaan we de inzet van VR in het leerproces verder onderzoeken. Wil je hierbij betrokken worden? Neem gerust contact op met Renske van der Zee.

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen. Ongewenste uitstroom voorkomen …

WERVEN & TOELEIDEN
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam
12 nov 2019

WelSlagen

  Een kans om te gaan ontdekken of werken en leren in de zorg bij je past m …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.