Maatwerkafspraken voor stagiaires met bijzondere omstandigheden

11 juli, 2019
LEREN & ONTWIKKELEN

Net als andere grote steden heeft ook Rotterdam te maken met een zeer diverse doelgroep mbo-studenten, waarbij persoonlijke problematiek regelmatig voorkomt. Steeds vaker horen zorgorganisaties en scholen signalen van studenten die daardoor hun stage niet kunnen afronden en de opleiding moeten verlaten. Er bleek een gezamenlijk besef van de noodzaak om hier iets aan te doen. In een van de werkgroepen van deRotterdamseZorg bogen Rianne Sell (Erasmus MC), Denise Dentro (Albeda), Asje Raghoebarsing (Zadkine), Arie Hettinga (Hogeschool Rotterdam) en Corné Grootenboer (projectleider deRotterdamseZorg) zich over de mogelijke oplossingen. En die vonden ze in de vorm van de Diversiteitsroute, waarbij alles draait om het gezamenlijk organiseren en faciliteren van maatwerkafspraken voor stagiaires met bijzondere omstandigheden. Inmiddels is de pilot afgerond en zal de aanpak breed in de regio uitgerold worden.

“Natuurlijk doen we op school al veel aan begeleiding en coaching van studenten, ook voor niet-studiegerelateerde zaken,“ vertelt Arie. “We zijn dus vaak al op de hoogte van bijzondere omstandigheden, zoals bij alleenstaande moeders, mantelzorgers, studenten met een beperking, of topsporters. Veel van deze studenten hebben talent voor de zorg, maar redden het niet om via de standaardroute stage te lopen.”
“Op de afdeling ontstond er irritatie doordat ze te laat kwamen, of vaak vrijaf moesten vragen. Dat werkte niet,” vult Rianne aan. “Het bleek dat er soms maar kleine aanpassingen nodig zijn om het wel te laten werken. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om voor deze studenten bijzondere afspraken te maken en die te formaliseren in een afsprakenformulier.” Daarnaast ontwikkelde de werkgroep een routeplanner, waarin de procedure en de route tussen de student, regiedocent, decanaat, stagecoördinator en de praktijk stapsgewijs zijn vastgelegd. Rianne: “De meerwaarde van de pilot ligt dus in het organiseren van de afspraken.” Asje bevestigt dit: “Er was wel aandacht voor persoonlijke problematiek, maar op een vrijblijvende manier. Met de diversiteitsroute hebben we een kader aangebracht dat houvast geeft voor de student, school én zorgorganisatie.

Strippenkaart
Asje geeft enkele voorbeelden van bijzondere afspraken: “Als het niet anders kan, mogen alleenstaande moeders bijvoorbeeld een half uur later beginnen in verband met de openingstijden van de crèche. Anderen mogen langer over hun stage doen. Naast het afsprakenformulier en de routeplanner ontwikkelden we ook een strippenkaart, waarmee de stagiair binnen de stageperiode van twintig weken, vijf keer geoorloofd een dagdeel afwezig mag zijn. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan consultatiebureau of wanneer ze met hun moeder naar het ziekenhuis moeten.”
“De stagiairs moeten wel vooraf aangeven dat ze afwezig zijn. Vijf keer lijkt weinig, maar zij zijn er erg blij mee. In de praktijk merken wij dat ze er heel zuinig mee omgaan, “ vertelt Rianne. “Het geeft hen rust deze mogelijkheid als vangnet achter de hand te hebben.”

Opbrengsten
Hoewel de opbrengsten van de pilot ‘Diversiteit’ nog niet officieel zijn geëvalueerd, is de werkgroep enthousiast. Rianne: “Op de afdeling worden de werkbegeleiders niet meer geconfronteerd met ad hoc aanvragen, omdat de afspraken vooraf duidelijk zijn vastgelegd. De bereidheid om een ‘student met bijzondere omstandigheden’ op de afdeling te plaatsen, is dan ook groot.”
“Bij studenten neemt het veel stress weg. Door de warme overdracht en bijzondere afspraken kunnen zij hun stage en opleiding straks wél afronden,” zegt Denise. “Zowel school als zorgorganisatie denken mee met hun mogelijkheden en dat voelt voor hen als een gedeelde verantwoordelijkheid.” Rianne vult aan: “Ze moeten zélf de regie blijven nemen, maar wij hebben de route en de middelen voor hen georganiseerd. Omdat we werken vanuit eenzelfde kader kunnen we eventuele problemen sneller in kaart brengen en zorgen we dat de situatie niet ontspoort.”

Bekijk ook

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.