Werk in uitvoering: het monitoringsplatform

11 juli, 2019
LEREN & ONTWIKKELEN
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

We zijn op weg! In mei zijn deRotterdamseZorg en Xebic gestart met de eerste fase van de bouw van een digitaal platform voor regionale stagemonitoring. Een klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit onderwijs en zorg beoordeelt de gebruiksvriendelijkheid en de werking van het systeem in de praktijk.

Een vlotte implementatie
De implementatie van Monitoringsplatform zal gefaseerd verlopen. Al in september starten de eerste deelnemers met het vullen van het systeem. De scholen geven in het systeem aan wanneer zij behoefte hebben aan welke stageplaatsen. Tegelijkertijd gaan de zorgorganisaties aan de slag met het invoeren van alle beschikbare stageplekken: per afdeling en onderverdeeld naar opleidingsniveau. Vervolgens zal het systeem de rekenregels toepassen op de ingevoerde aantallen en beoordelen of deze overeenkomen met het stageconvenant. Daarin spraken de bestuurders uit de zorg af de regionale opleidingsdoelstellingen eerlijk en naar draagkracht te verdelen. Als laatste stap wordt aan het Monitoringsplatform ook een communicatiefaciliteit toegevoegd. Daarmee kunnen gebruikers met elkaar communiceren over eventuele tekorten en/of stageplekken aanbieden. Het is de bedoeling dat het platform in januari 2020 operationeel is, voorafgaand aan de inventarisatie van de volgende stageperiode.

Samenwerken aan de toekomst
Projectleider Herbert Fetter van deRotterdamseZorg faciliteert de klankbordgroep en speelt daarmee een belangrijke rol bij de totstandkoming van het platform. Hij is ervan overtuigd dat het platform voor een langere termijn zal bijdragen aan de oplossing voor het grote strategische probleem van personeelstekort. “De onderlinge uitwisseling van vraag en aanbod van stages zorgt voor regionaal inzicht en dat gaat straks het verschil maken. Het is gaaf om met zoveel verschillende organisaties hiernaar toe te werken. En dat alles binnen een redelijk kort tijdsbestek. De bereidheid tot samenwerking is echt heel groot. Misschien kunnen we het probleem niet helemaal oplossen, maar samen zorgen we er wel voor dat het beheersbaar blijft.”

Waarom een monitoringsplatform?
  • Geeft snel en actueel inzicht in knelpunten in vraag en aanbod van stages op regionaal en organisatieniveau en maakt het mogelijk om deze proactief bij te sturen.
  • Biedt  regionale sturingsinformatie over rendement (vroegtijdige uitval) en ook inzicht in de verdeling en benutting van de capaciteit van de stageplekken door het jaar heen.
  • Maakt het stageproces efficiënter en dus minder tijdrovend: ook op organisatieniveau.
  • Maakt verbeteringen direct zichtbaar in concrete cijfers en werkt dus motiverend!

Meer weten? Neem contact op met Herbert Fetter of 06-290 07 595,

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.