Meer opleiden met leerafdelingen in het IJsselland Ziekenhuis

27 oktober, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Voor veel zorgorganisaties is voldoende begeleidingscapaciteit een opgave. Tegelijkertijd is het opleiden van zorgprofessionals juist zo belangrijk met het toenemende personeelstekort in de sector. Daarom wordt via deRotterdamseZorg subsidie verstrekt om innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit te stimuleren. Twaalf organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling aan deze impuls, waaronder het IJsselland Ziekenhuis. Amanda van Herwaarden, businesspartner leren en ontwikkelen bij het Leerhuis, vertelt over de succesvolle pilot leerafdeling op de afdeling orthopedie waar op een efficiënte en effectieve wijze meer verpleegkundigen worden opgeleid.

Amanda vertelt: “Als we kijken naar hoeveel we moeten opleiden voor de regio, maar ook voor ons ziekenhuis, zien we dat we een tekort hebben aan opleidingsplaatsen. Dat was voor ons een reden om ons te verdiepen in een nieuwe begeleidingsstructuur. Daarnaast merkten we dat we de leerlingen sneller inzetbaar willen hebben. Dus niet continue meekijken en dan na 4 jaar eigenlijk nog niet goed inzetbaar zijn. We willen ze juist tijdens hun opleiding al meenemen en gaandeweg meer laten doen zodat ze sneller inzetbaar zijn na de opleiding.

“Door de pilot weten we dat het belangrijk is om de medewerkers écht mee te nemen.”

Met de impulssubsidie zijn we in februari 2021 een leerafdeling gestart op de afdeling orthopedie. De werkbegeleiders van de afdeling vonden het eerst nog wel spannend om een leerafdeling te worden. We hebben de werkbegeleiders in twee maanden getraind en dat was een uitdaging. Idealiter ga je met elkaar in gesprek om samen te brainstormen over wat de werkbegeleiders lastig vinden en samen evalueren over wat er nodig is. Door nog een COVID golf en de tekorten hebben we uiteindelijk in kleinere groepjes getraind. Door de pilot weten we dat het belangrijk is om de medewerkers écht mee te nemen. Voor het ontwerp van een volgende leerafdeling willen we daar wat langer de tijd voor nemen en een team 4 a 5 maanden meenemen om te kijken wat voor hen belangrijk is voor een leerafdeling. De afdeling orthopedie is een stabiel team en dat is erg belangrijk voor het succes van de leerafdeling. Een leerafdeling starten is een verandering en juist in een stabiel team is dat makkelijker op te nemen. Het is mooi om te zien dat de medewerkers op de afdeling ook echt trots zijn op de leerafdeling!

De werkbegeleiders krijgen naast training ’coachend begeleiden’ ook een stukje training in ‘generatie Z’ erbij. Op die manier kunnen zij zich beter inleven in de nieuwe leerlingen. Ze krijgen meer inzicht in deze generatie en wat zij belangrijk vinden in hun begeleiding en wat juist niet.

Amanda gaat verder: “Vorig jaar hebben we 7 studenten opgeleid, afgelopen half jaar met de leerafdeling 9 en bij de volgende zijn dat er 12. We proberen dagelijks groepjes te maken van 2 à 3 professionals in opleiding en  idealiter bestaan deze uit een ouderejaars en jongerejaars. De ouderejaars neemt de ander dan ook mee op sleeptouw. Uiteraard is er ook een gediplomeerde verpleegkundige erbij als coach. We leerden door de pilot ook dat het belangrijk is dat het aantal studenten dagelijks ongeveer hetzelfde is. We zagen dat we soms studenten hadden die allemaal op dezelfde dag naar school moesten. Daardoor was het op sommige dagen heel rustig en op de andere dagen weer overvol. We gaan voor het vervolg van de planning van de leerafdelingen beter kijken naar welke opleiding de studenten volgen en bij welke schoolinstelling, zodat we beter rekening kunnen houden met de schooldagen.”

“Het is mooi om te zien dat de medewerkers op de afdeling ook echt trots zijn op de leerafdeling!”

“Op dit moment geven wij zelf nog geen klinische les of theorieles, onze begeleidingsstructuur is iets anders dan in andere ziekenhuizen. Wij hebben werkbegeleiders, maar daar is vaak nog een praktijkbegeleider aan gekoppeld. Bij ons heet dat een educatieverpleegkundige (EDU) en die heeft op dit moment weinig uur vrij om goed het proces van een leerafdeling te reguleren. Dit gaan we volgend jaar versterken zodat de EDU meer tijd en aandacht kan besteden aan bepaalde onderwerpen waar men binnen de leerafdeling tegenaan  loopt.

Wat  ook veel tijd vroeg van de werkbegeleiders was het invullen van een feedbackverslag op 7 competenties van een student, aan het einde van de dag of een leerperiode. We hebben nu afgesproken dat de professional in opleiding daarin de leiding heeft. Zij geven zelf aan het begin van de dag aan: ‘wat wil ik leren en waar wil ik feedback op’. Dit heeft enorm geholpen om de afspraken helder te krijgen.

De pilot in het IJsselland Ziekenhuis is een groot succes. De werkbegeleiders vinden het leuk om binnen de leerafdeling te werken en de studenten geven aan dat ze een leuke en leerzame tijd hebben binnen de leerafdeling. Dat is het belangrijkste wat we kunnen creëren, dat zij het fijn vinden en we echt de leercultuur versterken op de afdeling. We hebben nu twee andere afdelingen waar we in 2022 een leerafdeling willen starten. Hier wachten nog even mee omdat we de collega’s wat ruimte moeten geven vanwege COVID.  Dit geeft ons ook wat meer de ruimte om echt met elkaar een leerafdeling te ontwikkelen voor die betreffende afdeling, want iedere afdeling is anders en heeft wat anders nodig!”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.