Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) open

26 oktober, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

De SOW geeft organisaties financiële ondersteuning om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met andere zorginstellingen die wijkverpleging verlenen, zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten. Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en intercollegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die deels gebruikt kunnen worden om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Het aanvragen is mogelijk tot en met 16 november 2021. Meer informatie en de subsidievoorwaarden vindt je hier.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.