jonge medewerker

Onderzoek jonge medewerker GGJ

4 december, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Medewerkers zijn het goud van de organisatie! En jonge, net gestarte medewerkers zijn de toekomst van de organisatie. Zij creëren met elkaar de zorg en het werk van morgen. Om goed zicht te krijgen op wat er speelt in het werk bij de jonge, startende medewerker en wat hun behoefte is, hebben we een onderzoek gedaan. Met als doel het inzetten op goed werkgeverschap zodat alle zorgprofessionals behouden blijven en met plezier hun werk kunnen doen.

deRotterdamseZorg heeft onderzoek laten doen naar motivatie/ondersteuning/de mate waarop jonge medewerkers in de GGJ zich gesteund/begeleid voelen in het werk. Het doel van het onderzoek was om inzichtelijk te krijgen op welke manier deze zorgorganisaties een betere werkgever kunnen zijn.

Over het onderzoek | Ruim 800 medewerkers uit vijf verschillende zorgorganisaties uit de GGJ branche hebben de vragenlijst ingevuld. Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te krijgen op welke manier deze zorgorganisaties een betere werkgever kunnen zijn. Er zijn in de uitkomsten weinig verschillen tussen de organisaties.

Inzichten| Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de jonge medewerkers die meededen aan het onderzoek redelijk tevreden zijn, bijvoorbeeld over de inwerkperiode en de steun die ze in die periode kregen van collega’s. Over het algemeen zijn de verwachtingen die respondenten hadden bij de start van de baan redelijk uitgekomen. De doelgroep is de belangrijkste reden voor respondenten om bij de organisatie te gaan werken. Daarnaast wordt de inhoud van de functie en opleidings- en ontwikkelmogelijkheden relatief vaak genoemd. Daarentegen komt de inhoud van de functie als een belangrijke reden naar voren om de organisatie te verlaten.

Verbeterkansen liggen vooral op het gebied van waardering van de medewerkers, zowel in materiële als immateriële zin. Salaris en waardering werden door leidinggevende werden vaak genoemd. Ook de hoge werkdruk vraagt aandacht om deze medewerkers te behouden. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan een hoge werkdruk te hebben ervaren in de afgelopen twee jaar.

Deelnemers | Het onderzoek is uitgezet onder medewerkers tot en met 30 jaar bij Enver, ASVZ, Middin, Pameijer en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Lees hier het hele onderzoeksverslag.

 

SAMENVATTING

Ruim 800 medewerkers uit 5 zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg en jeugdzorg deden mee aan het medewerkersonderzoek naar hoe deze organisaties een betere werkgever kunnen zijn voor hun jonge medewerkers. Want jonge, net gestarte medewerkers zijn de toekomst van de organisatie. Zij creëren met elkaar de zorg en het werk van morgen. Het onderzoek is uitgezet onder medewerkers tot en met 30 jaar bij Enver, ASVZ, Middin, Pameijer en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Er zijn in de uitkomsten weinig verschillen tussen de organisaties. Hoewel een meerderheid van de jonge medewerkers redelijk tevreden lijkt, bijvoorbeeld over de inwerkperiode en de steun die ze in die periode kregen van collega’s, liggen er ook nog verbeterkansen vooral op het gebied van waardering van de medewerkers, zowel in materiële als immateriële zin. Salaris en waardering door hun leidinggevende werden vaak genoemd als verbeterpunten. Ook de hoge werkdruk vraagt aandacht om deze medewerkers te behouden. In vervolg op dit onderwerp worden dialogen georganiseerd met de jonge medewerkers om dieper in te gaan op deze thema’s om tot impactvolle verbeteringen te komen.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.