VAR-leden leren vernieuwend werken in de zorg

25 mei, 2021
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van zeggenschap, invloed en leiderschap in de organisatie en de regio, dat is het uitgangspunt van het Regionaal VAR Netwerk Rotterdam Rijnmond van deRotterdamseZorg. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door zelf na te denken over de toekomst en door zelf duidelijk te kunnen maken wat je nodig hebt om doelen te bereiken. Tijdens de leergang Vernieuwend Werken in de zorg leren zorgmedewerkers ideeën op te doen en deze verder te brengen in de organisatie. Door ruimte te geven voor vernieuwing en aandacht voor vakmanschap kan bovendien de zorg in veel organisaties slimmer georganiseerd worden. op die manier wordt de zorg vanuit de praktijk, vanuit de zorgprofessional, vernieuwd.

Drie leden van ons VAR-netwerk doen mee aan deze leergang: Frans Balm, ambulant woonbegeleider en Lid Dagelijks Bestuur VAR Parnassiagroep, Elize Prins, verpleegkundig specialist Argos zorggroep en Sanne de Rijcke, operatie-assistente in het Franciscus gasthuis & Vlietland en Lid Dagelijks Bestuur VAR. Zij delen hun ervaring.

 

Frans Balm, ambulant woonbegeleider en Lid Dagelijks Bestuur VAR Parnassiagroep

“Ik vind Vernieuwend werken in de zorg belangrijk omdat het een veranderend beroep is, waarin steeds nieuwe inzichten bedacht en onderzocht worden. Een groot onderdeel hiervan ligt voor mij bij de werkvloer, daar ligt de expertise van mensen die het werk uitvoeren, daarmee het best op de hoogte van alle voor en tegens.
Om te komen tot de beste zorg en die steeds weer blijven vernieuwen, is het nodig de kennis van de werkvloer te integreren in beleidsvorming op alle niveaus. Deze leergang kan daar bij helpen, het laat ook de ruimte om de zichtpunten van anderen mee te nemen in het proces.

Mijn rol in het geheel zie ik als ambassadeur voor vernieuwend werken, met als speerpunt de kennis van de werkvloer gebruiken om te komen tot de beste zorg.”

 

Elize Prins, verpleegkundig specialist Argos zorggroep

“Ik vind vernieuwend werken in de zorg belangrijk omdat het van belang is tijdig in te spelen op een veranderende toekomst met schaarste op de arbeidsmarkt bij minimaal hetzelfde aantal zorgvragen en de (hoge) kwaliteitseisen. Ik doe mee aan de Leergang Vernieuwend Werken in de zorg omdat ik hier graag een bijdrage aan wil leveren. Doordat ik dit als afgevaardigde doe van de PAR (professionele Adviesraad) die ook een structurele terugkoppeling heeft met de RvB, hoop ik de opgedane kennis uit te kunnen rollen in, of te kunnen vertalen naar mijn instelling.

Ik vernieuw de zorg door te inventariseren wat de redenen zijn waarom verpleging niet altijd de individuele cliëntenzorg verleend, zoals deze staat beschreven in de ‘werkmapjes’. Onduidelijk of dit komt door gescheiden werkprocessen (digitaal cliëntdossier en papieren werkmapjes), cultuurgebonden, of anderszins.  Als ik die antwoorden heb, kan ik samen met de overige PAR leden kijken welke mogelijke oplossing/idee het beste zal aansluiten aan dat waar de verpleging behoefte aan heeft. En wat de training benadrukt: denk hierbij vooral ‘out of the box’.”

 

Sanne de Rijcke, operatie-assistente in het Franciscus gasthuis & Vlietland en Lid Dagelijks Bestuur VAR

“deRotterdamseZorg en mijn leidinggevende hebben mij in staat gesteld vanaf mei tot juli van dit jaar de training Vernieuwend Werken in de Zorg te volgen. Dit is een inspirerende training waardoor ik anders kan leren kijken naar de gewone zaken in de zorg en het leiderschap voor ons werk leer vorm te geven. Ik vind vernieuwend werken in de zorg belangrijk omdat de zorg veranderd en je als medewerker NU de kans hebt je eigen expertise te gebruiken voor die veranderingen. De training leert mij dit zelf toe te passen, maar het geeft ook inzichten in hoe ik anderen hierin kan inspireren en helpen. Zo kunnen we met elkaar de zorg voor de patiënt verbeteren.

Ik doe mee aan de Leergang Vernieuwend Werken in de zorg omdat ik mij wil blijven ontwikkelen en ook anderen daartoe wil inspireren. Ik vernieuw de zorg door: geen woorden maar daden!!

 

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Vernieuwend werken in de zorg

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.