SectorplanPlus

SectorplanPlus  zorgt voor extra opleidingsbudget.Je kunt Sectorplan Plus inzetten voor BBL-ers of voor bijvoorbeeld praktijkbegeleiders. Deze meerjarige subsidie (2017-2021) van het Ministerie van VWS is gebaseerd op cofinanciering. Let op: het is niet meer mogelijk een nieuwe subsidie-aanvraag in te dienen!

deRotterdamseZorg is het eerste aanspreekpunt voor alle zorgorganisaties van Rotterdam Rijnmond.

In aanmerking voor subsidie komen opleidingsactiviteiten voor zorgprofessionals in het primaire proces en werk/praktijkbegeleiders.:

  1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
    B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
    C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
    D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
    E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Ook inzicht in andere subsidies? Bekijk de subsidiekaart van RegioPlus

Headerphoto: Shutterstock

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Regie op de regio
24 jan 2019

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Opleiden
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam
12 nov 2019

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. WelSlage …

Regie op de regio
03 jul 2019

Word VerN!EUWert

De toenemende zorgvraag, tekorten aan personeel en technologische ontwikkelingen …

Opleiden
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …