Duurzaam opleiden

Studenten behouden voor zorg en welzijn.

Programma Duurzaam opleiden

Ons hoofddoel is duidelijk: het behouden van studenten voor de zorg en welzijn. In Rotterdam Rijnmond streven we ernaar dat onze inwoners kunnen rekenen op voldoende kundig zorgpersoneel, zowel nu als in de toekomst. Dit bereiken we alleen door samen te werken met zorg- en onderwijsinstellingen en voldoende mensen op te leiden. Een essentieel onderdeel van ons programma is het organiseren van stages van goede kwaliteit. Dit trekt niet alleen nieuwe mensen aan, maar behoudt ook de studenten die net voor de zorg hebben gekozen.

Programma
Het programma duurzaam opleiden is gericht op het voorzien in de ontwikkelbehoeften van studenten door duurzame opleidingen aan te bieden, die niet alleen actueel zijn, maar ook gericht op de toekomstige uitdagingen in de sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen generaties en zetten ons in voor nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs. Daarnaast bieden we begeleiding op maat, flexibel en persoonlijk onderwijs, en stimuleren we de veranderkracht van onze studenten.

Lopende projecten binnen programma duurzaam opleiden:

  • Regionale coördinatie stagecapaciteit: Om de best mogelijke stages te bieden wordt de capaciteit regionaal gecoördineerd. Op deze manier wordt er stuurinformatie opgeleverd en wordt er vooruit gekeken om de student de best mogelijke begeleiding te bieden tijdens de stage. Dit wordt gedaan in het systeem de StageMonitor, waarin zorg en onderwijs samenwerken. Er wordt gewekt aan het afstemmen van de processen van zorg- en onderwijs op elkaar en het goed samenwerken in het opleiden van de studenten.
  • Regionale studentenraad: om de studenten meer zeggenschap te geven over de praktijkperiode in hun opleiding, wordt gewerkt aan het oprichten van een regionale studentenraad.
  • Vooronderzoek uitvalredenen studenten: Om te kiezen wat er gedaan zou moeten worden om studenten te behouden voor de zorg is het belangrijk om te weten wat uitvalredenen zijn. Daarom wordt de verbinding gelegd met onderzoekers en het SPRiNG – Vitale start programma van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt er in de regio onderzoek gedaan naar uitval van studenten en wat er al gebeurt om de studenten te behouden voor de zorg. Dit om de verdere koers te bepalen voor het programma.

Eerder afgeronde projecten binnen het programma duurzaam opleiden:

Headerphoto: Pixabay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

Inzichtenonderzoek jonge zorgprofessionals

Momenteel is er een hoge uitstroom onder jonge zorgprofessionals, daarom is er b …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
12 mrt 2024

Samenwerking informele zorg

Vanuit de huidige ontwikkelingen in de zorg wordt de samenwerking met informele …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
23 mrt 2023

De professional op weg naar de toekomst

Door aan te sluiten bij experimenten en concrete transities van organisaties in …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.