Duurzaam opleiden

Studenten behouden voor zorg en welzijn.

Programma Duurzaam opleiden

Ons hoofddoel is duidelijk: het behouden van studenten voor de zorg en welzijn. In Rotterdam Rijnmond streven we ernaar dat onze inwoners kunnen rekenen op voldoende kundig zorgpersoneel, zowel nu als in de toekomst. Dit bereiken we alleen door samen te werken met zorg- en onderwijsinstellingen en voldoende mensen op te leiden. Een essentieel onderdeel van ons programma is het organiseren van stages van goede kwaliteit. Dit trekt niet alleen nieuwe mensen aan, maar behoudt ook de studenten die net voor de zorg hebben gekozen.

Programma
Het programma duurzaam opleiden is gericht op het voorzien in de ontwikkelbehoeften van studenten door duurzame opleidingen aan te bieden, die niet alleen actueel zijn, maar ook gericht op de toekomstige uitdagingen in de sector. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen generaties en zetten ons in voor nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs. Daarnaast bieden we begeleiding op maat, flexibel en persoonlijk onderwijs, en stimuleren we de veranderkracht van onze studenten.

Lopende projecten binnen programma duurzaam opleiden:

  • Regionale coördinatie stagecapaciteit: Om de best mogelijke stages te bieden wordt de capaciteit regionaal gecoördineerd. Op deze manier wordt er stuurinformatie opgeleverd en wordt er vooruit gekeken om de student de best mogelijke begeleiding te bieden tijdens de stage. Dit wordt gedaan in het systeem de StageMonitor, waarin zorg en onderwijs samenwerken. Er wordt gewekt aan het afstemmen van de processen van zorg- en onderwijs op elkaar en het goed samenwerken in het opleiden van de studenten.
  • Opleiden met VR: Innovatief opleiden biedt kansen om studenten op een andere manier kennis te laten maken met zorg en hen te leren hoe te handelen. deRotterdamseZorg doet mee aan het landelijke project opleiden met VR, waarbij wordt gewerkt aan een online inspiratiemagazine waarin goede voorbeelden uit het land waarin studenten met VR worden opgeleid in de zorg worden uitgelicht, waar literatuuronderzoek naar de kansen van VR wordt gedaan en waar een stappenplan wordt gegeven voor mensen die met VR aan de slag willen gaan.
  • Regionale studentenraad: om de studenten meer zeggenschap te geven over de praktijkperiode in hun opleiding, wordt gewerkt aan het oprichten van een regionale studentenraad.
  • Vooronderzoek uitvalredenen studenten: Om te kiezen wat er gedaan zou moeten worden om studenten te behouden voor de zorg is het belangrijk om te weten wat uitvalredenen zijn. Daarom wordt de verbinding gelegd met onderzoekers en het SPRiNG – Vitale start programma van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt er in de regio onderzoek gedaan naar uitval van studenten en wat er al gebeurt om de studenten te behouden voor de zorg. Dit om de verdere koers te bepalen voor het programma.

Eerder afgeronde projecten binnen het programma duurzaam opleiden:

Headerphoto: Pixabay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
25 mei 2021

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van ze …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
12 mrt 2024

Samenwerking informele zorg

Vanuit de huidige ontwikkelingen in de zorg wordt de samenwerking met informele …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.