Ontdekdezorg campagne

Potentiële medewerkers enthousiasmeren voor een baan in zorg en welzijn doen we met de Ontdekdezorg campagne.

Op zoek naar nieuwe zorgprofessionals? Door de landelijke aanpak van de Ontdekdezorg wordt de impact van de campagne en het bereik vergroot.

We zetten in op continuïteit en de kracht van de herhaling. De Ontdekzorg campagne zal het hele jaar zichtbaar zijn en op piekmomenten in het jaar extra aandacht geven aan werken en leren in Zorg en Welzijn. De campagne gaat de activiteiten die organisaties door het jaar heen organiseren ondersteunen met doorlopende communicatie. Spreiding van activiteiten door het jaar heen geeft zijinstromers en herintreders op elk moment de kans om zich te oriënteren in Zorg en Welzijn.

Via sociale media, nieuwssites, advertenties en bijeenkomsten in organisaties wordt aandacht gevraagd voor het mooie werk in zorg en welzijn. Draagt jouw organisatie bij aan dit geluid? Help ons mee de sector en onze regio aantrekkelijk te maken voor zij-instromers en herintreders.

Website
De website ontdekdezorg.nu is het centrum van de campagne. Deelnemers kunnen via landelijke webinars en de website praktische informatie krijgen over leren en werken in de sector.

Landelijke activiteiten
Landelijk worden er webinars, promotie en PR-activiteiten georganiseerd rondom de zogenoemde piekweken. Ook worden diverse materialen ontwikkeld die organisaties kunnen gebruiken bij de promotie van hun eigen activiteiten.

Meedoen
Organisaties kunnen meedoen aan de Ontdekdezorg door een activiteit te organiseren en/of door promotie te maken voor de campagne. Organisaties binnen de regio Rijnmond kunnen contact opnemen met deRotterdamseZorg voor deelname aan de Ontdekdezorg.

Regionale promotie
deRotterdamseZorg neemt de regionale promotie voor haar rekening. Daarnaast enthousiasmeert deRotterdamsezorg de organisaties in de regio, inventariseert zij hun activiteiten en maakt zij ze zichtbaar. Tot slot verbindt deRotterdamseZorg de landelijke activiteiten met de regio.

 

 

 

 

 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

VERANDEREN & VERNIEUWEN
15 mei 2023

Lerend netwerk Digivaardig in de Zorg

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen speelt, naast voldoende ge …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …