werkeninderotterdamsezorg.nl

Door de vacaturewebsite werkeninderotterdamsezorg.nl uit te breiden met informatie over leren in de zorg is één centrale plek ontstaan waar iedereen met vragen over werken en leren in de zorg terecht kan. De site voorziet in informatie over werkvelden, leerwerktrajecten en zelfs salariëring. Daarnaast heeft de website een speciale tool waarmee geïnteresseerden, op basis van hun vooropleiding, snel inzicht krijgen in hun mogelijkheden.

Doelgroepen | Opvallend zijn de drie knoppen bovenaan in de homepage. Bezoekers kunnen zich gericht vanuit hun eigen positie oriënteren op hun mogelijkheden en onderzoeken welke baan, opleiding of leerwerktraject bij hun wensen en kwaliteiten aansluit. Vanuit school, vanuit ander werk of voor mensen die graag weer deel willen uitmaken van de arbeidsmarkt.
Activiteitenkalender | Om het potentiële zorgprofessionals gemakkelijk te maken hebben we een regionale activiteiten kalender gemaakt. Zo hebben we alle van activiteiten uit de regio die hen helpen bij hun oriëntatie op een baan in de zorg bij elkaar. Help ons mee de kalender compleet te maken en vergroot tegelijkertijd de exposure van jouw event! Mail ons jouw events voor werkzoekenden: communicatie@derotterdamsezorg.nl.

Voor scholen | Interesse voor Zorg&Welzijn begint al vroeg. Voorlichting over het werken in de sector in het primair- en voortgezet onderwijs is dan ook belangrijk. De nieuwe webpagina ‘Voor scholen’ is speciaal ontwikkeld om decanen een overzicht van voorlichtingsactiviteiten van zorgorganisaties te bieden. Op die manier kunnen zij gemakkelijk de sector meenemen in hun loopbaan oriëntatie lessen. Heeft jouw organisatie enthousiaste medewerkers die voorlichting op scholen geven of die willen meewerken aan een banenmarkt? Of misschien organiseren jullie wel snuffelstages voor middelbare scholieren? Laat het ons weten via communicatie@derotterdamsezorg.nl. Dan maken wij het overzicht compleet

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

WERVEN & TOELEIDEN
20 mrt 2024

Nieuw zorgtalent

Door mogelijkheden te creëren voor nieuwe doelgroepen wordt de instroom in Zorg …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
15 mei 2023

Lerend netwerk Digivaardig in de Zorg

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen speelt, naast voldoende ge …