huisvesting

Aantrekkelijke werkstad

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons ook de randvoorwaarden van werken in de zorg te onderzoeken. Welke zaken spelen mee bij het werken in de zorg in Rotterdam en kunnen reden zijn van vertrek? In het project Aantrekkelijke Werkstad werkt deRotterdamseZorg samen met de gemeente Rotterdam aan bereikbaarheid zodat zorgmedewerkers hier willen (blijven) werken en wonen.  

 

Huisvesting voor medewerkers 

Eén van de doelen van dit project was om de huisvestingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers in de stad in beeld te brengen en waar mogelijk te vergroten. Daarvoor hebben we geïnventariseerd aan welke vormen van huisvesting behoefte is, zodat een passende vervolgaanpak gekozen kan worden. 500 zorgmedewerkers hebben de behoeftepeiling ingevuld. Hieruit blijkt dat 54% behoefte heeft aan woonruimte in Rotterdam. Veel zorgmedewerkers in Rotterdam ervaren problemen bij het vinden van passende huisvesting. Opvallend is dat met name het gebrek aan doorstroom van ouderen naar een kleinere woning genoemd wordt als probleem, evenals de (on)betaalbaarheid van modale gezinswoningen. Zonde! Want de zorgsector kan alle professionals dichtbij waar de zorg plaats vindt gebruiken om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen.  Bekijk de factsheet Huisvesting met de resultaten van de behoeftepeiling. 

 In januari 2024 brengt deRotterdamseZorg het nieuwe adviesrapport “huisvesting: knelpunten en kansen voor zorg en welzijnsmedewerkers” uit. Het rapport werpt licht op welke knelpunten zorg- en welzijnsmedewerkers ervaren in het vinden van een woning en welke wensen zij hebben. Daarnaast worden algemene knelpunten op de woningmarkt beschreven. Ook worden verschillende oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven genoemd. Richtingen omdat het een complex vraagstuk is en blijft.  

 Belangrijkste inzichten:  

  • Veel doelgroepen in Rotterdam vragen om ‘voorrang’ op een woning. De woningmarkt is complex en er is veel meer vraag dan aanbod aan betaalbare huur en koopwoningen. 
  • Voor maatschappelijke beroepen waaronder zorgmedewerkers bestaat een voorrangsregeling. Echter is deze maar beperkt voor een aantal functies met veel voorwaarden. 
  • Er is ruimte en versoepeling nodig in de regels zowel landelijk als regionaal 
  • Er bestaat in Rotterdam een mooi voorbeeld van een concrete oplossing voor huisvestingsbehoefte: de zusterflat van Aafje. 

 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Een ander doel van dit project was om Rotterdam vanuit het oogpunt van veiligheid en duurzaamheid goed bereikbaar te houden zodat zorgmedewerkers hier willen (blijven) werken. Veel zorgmedewerkers in Rotterdam ervaren parkeerproblemen bij het uitvoeren van hun werk. Alternatieven als het openbaar vervoer worden vaak niet als veilig ervaren of sluiten niet goed aan op de werktijden. deRotterdamseZorg ging met de gemeente Rotterdam en diverse zorgorganisaties om tafel om aan de slag te gaan met de resultaten, met als doel samen met de gemeente Rotterdam een passend parkeerbeleid voor de gezondheidszorg op te stellen. 

Belangrijkste inzichten: 

  • Voor het thema duurzame mobiliteit is de verbinding gemaakt met de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit Rotterdam. Dit om de CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer te halveren in 2030. Zuid Holland Bereikbaar ondersteund aangesloten zorgorganisaties kosteloos om hen te helpen bij het uitvoeren van duurzaam mobiliteitsbeleid.   
  • Veel medewerkers ervaren parkeerproblemen bij het uitvoeren van hun werk.  
  • Parkeerkosten kunnen erg oplopen en medewerkers moeten dit vaak voorschieten.  
  • Alternatieven zoals het openbaar vervoer worden vaak niet als veilig ervaren of sluiten niet goed aan op de werktijden.  

Lees meer over de uitkomsten van de behoeftepeiling Parkeren

De gemeente Rotterdam heeft aangekondigd het parkeerbeleid voor medewerkers in 2024 te wijzigen. Dit betekent dat medewerkers straks de parkeerkosten niet meer hoeven voor te schieten en dat organisaties meer flexibiliteit zullen hebben in het toekennen van parkeerproducten.  Lees meer

 

Hoe verder? 

Het project is weliswaar afgerond, maar het werken aan oplossingsrichtingen is pas net begonnen. Zuid Holland bereikbaar gaat met alle grote zorgkoepels aan de slag om duurzame mobiliteit te verbeteren, en de gemeente gaat het nieuwe parkeerbeleid na het eerste kwartaal implementeren. Wat betreft huisvesting zijn de bestuurders van zorg, onderwijs en gemeente aan zet om op basis van het gegeven advies concrete stappen te zetten. deRotterdamseZorg blijft zich inspannen om in samenwerking met alle zorgorganisaties en gemeente de juiste randvoorwaarden te creëren om Rotterdam aantrekkelijk te maken en houden voor medewerkers in zorg en welzijn.  

 

Podcast

PodcastMis ook niet de podcast, waarin betrokkenen van het project, wethouder voor zorg, ouderen en welzijn, Ronald Buijt, kwartiermaker Joyce van der Niet van deRotterdamseZorg, Julia Bakker vanuit zorgorganisatie Laurens en Christiaan Groeneweg als stadsontwikkelaar, inzichten delen en dieper ingaan op de resultaten en aanbevelingen van het project.  

Luister naar de podcast

 

Terugkijken webinar: Nieuw parkeerbeleid in Rotterdam ​
De gemeente gaat vanaf april 2024 maatwerk parkeerproducten aanbieden voor o.a. zorg- en welzijnsorganisaties. Dit kan wijzigingen met zich mee voor hoe zorg- en welzijnsorganisaties hun parkeerbeleid hebben ingericht. In dit webinar hoor wat de nieuwe regeling inhoudt, hoe je hier aanspraak op kunt maken en delen we alvast voorbeelden van hoe andere organisaties hier mee omgaan.

Kijk het webinar hier terug.

Q&A Maatwerk Parkeerproducten zorg

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
12 mrt 2024

Samenwerking informele zorg

Vanuit de huidige ontwikkelingen in de zorg wordt de samenwerking met informele …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.