Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. Dit plan is tot uitvoering gebracht bij Laurens en 18 deelnemers ontvingen op 30 september hun certificaat voor het succesvol afronden van het traject en stroomden door naar een BBL opleiding voor Helpende of Verzorgende IG. WelSlagen draagt bij aan het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten door extra personeel op te leiden, helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de zorgsector en richt zich op behoud van medewerkers. Hiermee is het project WelSlagen een voorbeeld van Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten ofwel RAAT +DAAD.  Ook aan de slag met WelSlagen? Bekijk de blauwdruk waarin beschreven staat welke stappen je kan maken en wat het project vraagt in middelen, uren en kosten.

WelSlagen is een initiatief van Calibris Advies. Hoe zij te werk gaan, bekijk je in onderstaande video.

Headerphoto: Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

Bekijk ook

Flexibilisering Rotterdamse Ziekenhuizen

De ziekenhuizen willen zowel intern als regionaal meer grip op uitstroom. Eén van de aanleidingen is de beweging naar detacheringsbureaus. Zij brengen …

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een professionele leergemeenschap worden, door de hele keten heen. Hierin …