Adviesrapport: huisvesting voor zorg en welzijnsmedewerkers

26 februari, 2024
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons ook de randvoorwaarden van werken in de zorg te onderzoeken. Welke zaken spelen mee bij het werken in de zorg in Rotterdam en kunnen reden zijn van vertrek? In het project Aantrekkelijke Werkstad werkte deRotterdamseZorg samen met de gemeente Rotterdam aan bereikbaarheid zodat zorgmedewerkers hier willen (blijven) werken en wonen. Dit heeft geleid tot een adviesrapport

Eén van de doelen van dit project was om de huisvestingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers in de stad in beeld te brengen en waar mogelijk te vergroten. Daarvoor hebben we geïnventariseerd aan welke vormen van huisvesting behoefte is, zodat een passende vervolgaanpak gekozen kon worden. De opvallendste knelpunten, suggesties en quotes zijn gebundeld in een factsheet. Vervolgens zijn verschillende experts geraadpleegd om op basis van deze knelpunten tot dit advies te komen.

Met dit advies willen we beleidsmakers en bestuurders van zorg, onderwijs en gemeente inspireren om op basis van verschillende oplossingsrichtingen concrete vervolgstappen te zetten. Het project is hiermee weliswaar afgerond, maar deRotterdamseZorg blijft zich in samenwerking met de gemeente inspannen voor de juiste randvoorwaarden om Rotterdam aantrekkelijk te maken en houden voor medewerkers in zorg en welzijn.

Klik op de afbeelding om het rapport te lezen.

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: derotterdamsezorg.nl/project/aantrekkelijke-werkstad

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.