Blog- De zorg op zijn kop: nieuwe mogelijkheden en creatieve oplossingen

26 januari, 2021
WERVEN & TOELEIDEN
Corona-updates

De druk op het zorgpersoneel als gevolg van het covid-19 virus is nog altijd hoog. deRotterdamseZorg biedt op diverse vlakken ondersteuning en verkent nieuwe mogelijkheden en creatieve oplossingen. Wat dit concreet heeft opgeleverd vertelt Conny Nieuwenhuizen, programma-manager bij deRotterdamseZorg en coördinator van personele vraagstukken bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Conny Nieuwenhuizen

Samenwerking

“De lijnen zijn korter geworden sinds het begin van de coronacrisis”, begint Conny. “De zorg stond op zijn kop in het voorjaar van 2020. Er moest ineens heel veel gebeuren zoals op het gebied van de personele bezetting in de regio. Onze expertise. Wij kennen de arbeidsmarkt in de regio goed dus het was voor ons heel logisch om aan te schuiven bij het ROAZ toen men ons vroeg om die portefeuille te beheren.”

Uitleen van zorgpersoneel

“Onze participatie in het ROAZ heeft onder andere geresulteerd in de samenwerking tussen ziekenhuizen en geriatrische revalidatiezorg toen daar een knelpunt in de keten ontstond. De rGRZ kent een lange wachtlijst als gevolg van corona. Hierdoor konden patiënten die het ziekenhuis mochten verlaten maar nog wel nazorg nodig hadden niet doorstromen. We hebben toen de verbinding gezocht. Ziekenhuizen leveren nu verpleegkundigen aan VVT waardoor de doorstroom uit het ziekenhuis naar de revalidatie beter wordt en er in de ziekenhuizen nieuwe patiënten geholpen kunnen worden. Die uitlevering is uniek en ik ben trots op deze samenwerking,” vertelt ze. Een volgend vraagstuk is hoe we zorgpersoneel vanuit de Zelfstandig Behandel Centra kunnen bewegen om tijdelijk in de zorg bij te springen. Er is grote behoefte aan deze ondersteuning van ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals.”

Extra handen voor de zorg

Conny gaat verder: “Ook zijn we nog steeds erg druk met het matchen van vrijwilligers met een zorg-diploma met zorginstellingen via Extra Handen voor de Zorg. Hierin werken we ook nauw samen met de GGD/GHOR en de RONAZ. Dagelijks voeren we gesprekken met de kandidaten en de zorginstellingen om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek kunnen helpen. Dat vergt soms wat creativiteit, want vaak zijn mensen al jaren niet meer werkzaam in de zorg en zijn zij niet fulltime beschikbaar. Maar het is mooi om te zien dat zorginstellingen kunnen ‘omdenken’ en daardoor extra hulp ontvangen.”

Coronabanen

Vorige week meldde het ministerie van VWS dat er extra financiële middelen beschikbaar komen voor zogenoemde Coronabanen: een ingewikkelde klus voor veel werkgevers. Conny vertelt, “Het was goed nieuws! Met deze subsidie kunnen veel instellingen toch weer meer ondersteunend personeel tijdelijk inzetten of nog beter, duurzaam opleiden voor de zorg. Toch merken we dat er veel vragen heersen bij de werkgevers in de regio. We informeren de werkgevers over hoe zij de subsidie kunnen aanvragen en inzetten en welke zij-instroom trajecten benut kon worden voor opleiden. Bovendien kunnen we via onze rol in Extra handen voor de Zorg gemakkelijk de juiste kandidaten zoeken voor de banen, zoals alle mensen die de Nationale Zorgklas doorlopen hebben.”

Inspireren en informeren

Maar het draait niet alleen om het werven en inzetten van extra zorgpersoneel. Het behouden van het huidige personeel is net zo belangrijk benadrukt Conny. “Juist in deze crisisperiode waarin de druk op de individuele zorgprofessional ongekend hoog is, is het goed om oog te hebben voor vitaliteit. Zowel fysiek als mentaal. Via online kennissessies inspireren en informeren we ons netwerk over thema’s als inzetbaar houden van medewerkers in Covid-tijd. Onlangs organiseerde we een webinar over de re-integratie van medewerkers na Covid.”

“Natuurlijk draait ons reguliere programma waarin we werken aan de personeelstekorten die er al waren in de zorg gewoon door. Maar we zien ook dat een groot deel van ons werk corona-gerelateerd is. Logisch ook, want het is een zeer actueel en ingrijpend thema. Desondanks moeten we de stip op de horizon niet vergeten: er moet structureel meer goed opgeleid zorgpersoneel komen willen we de zorg in de toekomst kwalitatief en betaalbaar houden.”

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.