Impuls aan begeleidingscapaciteit

26 januari, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een gedeeld probleem. Dat terwijl de opdracht om meer op te leiden voor zorgorganisaties groeit met toenemende zorgvraag en om het personeelstekort in de sector terug te dringen.

Via deRotterdamseZorg wordt subsidie verstrekt ter stimulering van innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit. Op deze wijze willen we een impuls geven aan het creëren van nieuwe begeleidingsvormen die aantoonbaar bijdragen aan de vergroting van de opleidingscapaciteit, dan wel rendement. Denk daarbij aan Leerunits, ZorgInnovatieCentra, maar bv. ook werkplekleren. Enerzijds een impuls geven aan een initiatief wat op korte termijn opgestart kan worden en versneld tot resultaten lijdt. Anderzijds ook een investering  in een duurzame begeleidingsvorm die voor de langere termijn kan worden ingezet en ook vanuit eigen bronnen gefinancierd kan worden.

12 organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling geven aan deze impuls. De voortgang van de initiatieven zijn transparant en inzichtelijk gemaakt om binnen het netwerk met elkaar te delen en het uitbouwen van (innovatieve) begeleidingsvormen te stimuleren. Lees hier meer over de initiatieven. 

Wij spraken met Marij de Gouw (senior opleidingsadviseur) en Astrid Wols (opleidingsadviseur), van het Franciscus Gasthuis & Vlietland over het realiseren van een leerunit op de spoedeisend hulp (SEH) waar meerdere studenten Bachelor Medisch Hulpverlener en leerlingen SEH-verpleegkundigen samenwerkend leren onder supervisie van gediplomeerde SEH-verpleegkundigen en/of bachelor medisch hulpverleners.

Marij vertelt: “De Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) en voldoende stageplaatsen zijn al jaren een groot knelpunt. Er is een terughoudendheid om de studenten uit deze beroepsopleiding, zonder veel werkervaring, in de acute zorgverlening neer te zetten. De aanleiding van deze leerunit is om de opleiding BMH te integreren op de SEH en de SEH verpleegkundige opleiding uit te breiden.”

“Wat mooi is om te zien, is dat de BMH studenten overtuigd zijn van zichzelf met de kennis die ze twee jaar lang hebben opgedaan.”

Voorafgaand aan het aannemen van studenten zit een selectieprocedure, maar het kan voorkomen dat dit de eerste stage van de student is en zij nog geen patiënt ervaring hebben. “De terughoudendheid komt voort doordat een student SEH verpleegkunde al een opleiding heeft afgerond en minimaal twee jaar werkervaring heeft voordat zij aan de opleiding SEH verpleegkunde beginnen. Dat kan een beetje gek aanvoelen om dan een jonge student met weinig werk- en levenservaring op de SEH te plaatsen”, vertelt Marij. Astrid vertelt verder: “Wat mooi is om te zien, is dat de BMH studenten overtuigd zijn van zichzelf met de kennis die ze twee jaar lang hebben opgedaan. Het vraagt van de begeleider op de afdeling om daar anders naar te kijken.”

“Met de oude methode liepen de studenten mee met een werkbegeleider en met de nieuwe methode is het andersom: de werkbegeleider loopt met de studenten mee. Het is samen werkend leren tussen de studenten onderling. De BMH studenten en de leerlingen SEH verpleegkundige werken met elkaar samen in één ruimte en er is een begeleider als coach. Die kijkt mee en coacht ze om in hun kracht te staan zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen, mits ze bekwaam zijn om de handelingen uit te voeren. Het motto is: leren van en met elkaar. Daarnaast is er een docent van de opleiding één dag per week aanwezig in de praktijk. Die verzorgt lessen aan de hand van thema’s en geeft informatie vanuit de opleiding,  hierdoor ontstaat bekendheid rondom de opleiding en dat neemt wat van de terughoudendheid weg,” vertellen Marij en Astrid.

“Het motto is: leren van en met elkaar.”

In september zijn twee BMH studenten gestart via de oude methode, per januari ’21 zijn zij overgegaan naar de nieuwe leerunit. Aan het einde van het schooljaar zijn er pas echt resultaten te zien, maar desondanks zijn er al kleine successen. Astrid en Marij vertellen: “De werkbegeleiders hebben een training gehad, gericht op coaching en op een andere manier begeleiden. De huidige studenten merken dat, doordat ze beide methodes hebben gehad. Ze worden op een andere manier aan het werk gezet, op een andere manier gemotiveerd en geactiveerd. Verder is het uniek om met leerunits op een acute afdeling te werken, wij zijn de eerste in de regio. Het is niet te vergelijken met een klinische afdeling, je weet nooit wat er binnenkomt aan complexiteit. Dit is tevens de uitdaging omdat soms de werkbegeleider het toch over moet nemen omdat de studenten nog niet bevoegd en bekwaam zijn.

Uiteindelijk is het beoogde resultaat dat er aan het einde van de opleiding goede gekwalificeerde BMH’ers en SEH-verpleegkundigen zijn. We hopen dat aan het einde van het schooljaar de studenten en begeleiders nog enthousiaster zijn geworden, want wij willen het aantal stageplaatsen uitbreiden en een 2e leerunit starten op locatie Gasthuis.

Door de tekorten op de arbeidsmarkt is het de uitdaging om het leren op de werkvloer zo te organiseren dat  het ook een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg.  Dit kan door studenten onderzoek te laten doen (afstudeerstage) en met meer studenten tegelijk is er ook meer tijd/aandacht voor de patiënt,”

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.