Met elkaar werken aan de toekomst van de arbeidsmarkt in onze regio

27 mei, 2024
Netwerk

Inspiratie, informatie en interactie! Het was allemaal aanwezig bij het netwerkevent van deRotterdamseZorg op dinsdag 14 mei. Ruim 50 betrokken stakeholders uit de regio hebben zich deze middag ingezet voor het versterken van de samenwerking.

Sandra Roso Sanchez, directeur van deRotterdamseZorg, opende de middag door een blik te richten op wie we zijn als deRotterdamseZorg en wat we allemaal hebben bereikt. Vanuit de zaal zijn er mooie successen gedeeld, zoals de samenwerking tussen zorg & onderwijs, de regionale stagecoördinatie en het zij-instroomtraject Switch2Care voor HBO-verpleegkundige. Initiatieven die alleen dankzij de kracht van het collectief mogelijk zijn.

We hebben de ontwikkelingen om ons heen besproken en wat dit betekent voor deRotterdamseZorg als werkgeversorganisatie. Er zijn twee transformaties op dit moment gaande: van zorg naar gezondheid én van arbeid. De stijgende zorgvraag en het tekort aan nieuwe medewerkers maken het onmogelijk om met het huidige aantal professionals kwalitatieve zorg te blijven leveren. We moeten het werk anders organiseren zodat we passende zorg kunnen leveren met minder medewerkers. Bij de verschuiving van zorg naar gezondheid moeten medewerkers anders leren werken, wat ook vraagt om een andere manier van opleiden. Het gaat over thema’s als veranderkracht, de verbinding tussen formele en informele zorg en regionaal werkgeverschap. We moeten het radicaal anders doen!

Laten we de energie benutten die er is en van hieruit overvloed creëren!

Van de ontwikkelingen om ons heen naar een interactieve dialoog met Nicole Kroon, directeur Macro Economische Vraagstukken Arbeidsmarkt van VWS en Niels Honig, bestuursvoorzitter van deRotterdamseZorg. Hier werd duidelijk dat er niet één enkele oplossing is. Het probleem van gezond leven en passende zorg is van ons allemaal en iedereen heeft een stukje van de puzzel! Een stevige oproep om de samenwerking te intensiveren.

Maar hoe geef je hier dan handen en voeten aan? En hoe moet je zo’n transitie dan in gang zetten? Roel van Raak-van Drift nam de aanwezigen mee in alle ins en outs van transitiemanagement. Vanuit de geschiedenis van de transitie in de zorg heeft Roel ons meegenomen naar de toekomst. De transitie van de zorg is allang begonnen, we zitten er middenin. Bij elke transitie hoort ook de welbekende transitiepijn met verschillende uitdagingen op verschillende niveaus. Een verhaal met tegenstellingen, van opgang en afbraak, van loslaten en afbouwen, van hopeloos en hoopvol. En toch moedigt Roel aan om “klein en radicaal te beginnen” en “het schaduwspoor te bewandelen”. Waardevol dat we met elkaar deze boodschap hebben gehoord en elkaar hierop kunnen uitdagen en aanmoedigen. In een interactieve setting werd met elkaar de regionale opgave voor de arbeidsmarkt aan de hand van de transities “anders leren en werken” en “het werk anders organiseren” verkend. Hierbij was het uitgangspunt de ambitie uit het IZA regioplan en het perspectief van de potentiële arbeidsmarkt en de huidige arbeidsmarkt. Plenaire werden de opbrengsten uit de subgroepen teruggekoppeld en hiermee was de regionale arbeidsmarktopgave een feit.

Alle wijsheiden van de groep zijn naar boven gehaald en gebruikt om na te denken over “Hoe kunnen we de regionale samenwerking vormgeven zodat we maximaal beweging creëren op de arbeidsmarkt zorg & welzijn en daarmee optimaal bijdragen aan de oplossingen voor de maatschappelijke opgave?”. Er zijn ruim 50 ideeën en eerste stappen geformuleerd en door hierop in verschillende rondes te scoren is er een top 10 van beste ideeën ontstaan. Met elkaar werd het event feestelijk afgesloten met een borrel.

Genoeg ingrediënten om een boost te geven aan de regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.

Alle aanwezigen, dank voor alle energie & expertise!

Gekoppelde documenten 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.