Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen.

Ongewenste uitstroom voorkomen? Het begint bij het in kaart brengen van vertrekredenen en het sentiment onder vertrekkende medewerkers.

Als we beter zicht hebben op de redenen van de uitstroom en dit beter analyseren, kunnen we tijdig interventies doen en uitstroom voorkomen. Dit zorgt voor het behoud van personeel in de eigen organisatie en het behoud van personeel voor de sector zorg en welzijn.  deRotterdamseZorg biedt aangesloten zorgorganisaties de mogelijkheid om gebruik te maken van de Exit-tool van Presearch. Deze tool is ontwikkeld voor en in samenwerking met de zorgorganisaties.

In het digitale en geanonimiseerde Exit onderzoek van Presearch geven vertrekkende medewerkers inzicht in hun vertrekredenen, de oorzaken daarvan en wat de volgende stap in hun loopbaan is. Met behulp van een dashboard zijn de resultaten direct inzichtelijk en kunnen eveneens regionaal en landelijk gebenchmarkt worden. Zo krijgt jouw organisatie grip op uitstroom en worden acties om uitstroom te voorkomen onderbouwd met data.

Regionale en landelijke benchmark

Sinds 2021 wordt er gebruik gemaakt van de Exit-tool van Presearch. Hiermee sluit onze regio aan bij de landelijke tool die ingezet wordt binnen zorg en welzijn. Op deze wijze wordt waardevolle data verzameld die een beeld geven van redenen van uitstroom in de eigen organisatie, maar ook regionale en landelijke vergelijking mogelijk maakt. De tool ondersteund daarmee een gemeenschappelijke aanpak op behoud van zorgmedewerkers.

Hoe werkt het?

Na aanmelding bij Presearch ontvangt de zorgorganisatie een unieke link naar de vragenlijst. Iedere vertrekkende werknemer ontvangt een persoonlijk verzoek om deel te nemen aan de online vragenlijst. Deze link kan als vast onderdeel worden opgenomen in het proces rondom uitdiensttreding. Het is van om de gehele organisatie mee te nemen in de ontwikkeling hiervan, door bijvoorbeeld leidinggevenden in te zetten als ambassadeurs van het Exit onderzoek en vertrekkende medewerkers te wijzen op het belang van deelname aan het onderzoek.

De vragenlijst bevat vragen over werkbeleving en vertrekredenen. De resultaten worden verwerkt in een digitaal dashboard. In deze omgeving kunnen de resultaten van de eigen organisatie worden ingezien. Individuele gegevens zijn afgeschermd vanwege privacy. Er kan binnen het eigen dashboard op regionaal en landelijk niveau gebenchmarkt worden.

Sinds 2018 doen in regio Rijnmond mee. Het onderzoek loopt voor onbepaalde tijd door en organisaties kunnen op ieder moment aansluiten.

Voordelen

  • Betrouwbare en vergelijkbare resultaten over de vertrekredenen binnen de organisatie.
  • Doorlopend inzicht in de resultaten in een overzichtelijk (online) dasboard.
  • Stuurinformatie voor de organisatie.
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met een focus op hoge respons.
  • Benchmarkmogelijkheden.

 

 

Headerphoto: pixabay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

WERVEN & TOELEIDEN
31 jan 2022

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

WERVEN & TOELEIDEN
huisvesting
18 dec 2023

Aantrekkelijke werkstad

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons ook de randvoorwaarden van werken in de …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …