pixa-bay

Match.dRZ

Ziekenhuizen uit de regio Rijnmond en Haaglanden werken samen in het project Match.dRZ. Het uitgangspunt is een gezonde balans tussen personeel in loondienst en personeel niet in loondienst. Met de huidige krappe arbeidsmarkt en het aantal aanbieders van extern personeel is dit een must willen we de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar houden. Match.dRZ sluit hiervoor overeenkomsten af met commerciële bureaus die extern personeel leveren.

Match.dRZ is een gezamenlijke inkoopregeling waarbinnen enkele ziekenhuizen gezamenlijk raamafspraken maken met detacheringsbureaus over de kwaliteit en (maximale) tarieven waartegen ziekenhuizen gebruik kunnen maken van hun diensten. Door de bundeling van inkoopvolume kan een hoge kwaliteit van de inhuur van externe zorgprofessionals worden nagestreefd, de prijs worden gedrukt en lasten worden verminderd.

In 2022 zijn de inkoopkaders verder aangescherpt en door Match.dRZ de contracten opnieuw afgesloten. Er wordt actief regie gevoerd op prijs, kwaliteit en inzet met behulp van de contractafspraken met uitzend- en detacheringsbureaus. Naast het contractmanagement wordt zorgorganisaties ook het leveranciersmanagement en accountmanagement uit handen genomen.

De inkoopregeling is niet exclusief, wat betekent dat het deelnemende ziekenhuizen vrij staat om met andere detacheringsbureaus op hun eigen voorwaarden afspraken te maken. De inkoopregeling is ook niet gericht op individuele zzp’ers.

Wie doen er mee?
Met Match.dRZ is er een samenwerkingsverband opgezet tussen een groot deel van de Stichting Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Haaglanden Medisch Centrum en de voormalige Reinier de Graaf Groep.

Factsheet

Match.dRZ is er nu (nog) alleen voor de ziekenhuizen. Is jouw organisatie geïnteresseerd in deze dienst? Neem dan contact met ons op.

TIP! Breng jouw teamleiders op de hoogte van deze afspraken.

Headerphoto: pixa-bay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
25 mei 2021

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van ze …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …