pixa-bay

Match.dRZ

Meer regie op prijs, kwaliteit en inzet van tijdelijk extern zorgpersoneel door gezamenlijke inkoop.

Gezamenlijk kopen we tijdelijk extern zorgpersoneel in zodat we de kosten onder controle kunnen houden en daarmee de continuïteit en kwaliteit van zorg kunnen waarborgen.

Ziekenhuizen uit de regio Rijnmond en Haaglanden werken samen in het project Match.dRZ. Met de huidige krappe arbeidsmarkt en het aantal aanbieders van extern personeel is dit een must willen we de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar houden. Match.dRZ sluit hiervoor overeenkomsten af met commerciële bureaus die extern personeel leveren.

Met Match.dRZ kunnen zorgorganisaties gezamenlijk tijdelijk extern zorgpersoneel inhuren. Door de bundeling van inkoopvolume kan een hoge kwaliteit van de inhuur van externe zorgprofessionals worden nagestreefd, de prijs worden gedrukt en lasten worden verminderd.
In 2022 zijn de inkoopkaders verder aangescherpt en door Match.dRZ de contracten opnieuw afgesloten. Er wordt actief regie gevoerd op prijs, kwaliteit en inzet met behulp van de contractafspraken met uitzend- en detacheringsbureaus. Naast het contractmanagement wordt zorgorganisaties ook het leveranciersmanagement en accountmanagement uit handen genomen.

Door de samenwerking van de verschillende ziekenhuizen met deRotterdamseZorg draagt deRotterdamseZorg de verantwoordelijkheid voor de inkoop van onafhankelijk personeel via uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Wie doen er mee?
Met Match.dRZ is er een samenwerkingsverband opgezet tussen een groot deel van de Stichting Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Haaglanden Medisch Centrum en Reinier de Graaf Groep.

Factsheet

Match.dRZ is er nu (nog) alleen voor de ziekenhuizen. Is jouw organisatie geïnteresseerd in deze dienst, neem dan contact met ons op.

De samenwerkingsafspraken binnen Match.dRZ richten zich op gezamenlijke inkoop van detacheringskrachten en uitzendkrachten (algemeen en gespecialiseerd zorgpersoneel). Match.dRZ vervult een centrale inkoopfunctie en neemt ook zaken als contractmanagement, leveranciersmanagement en accountmanagement voor zijn rekening.
Tijdens een contractperiode kunnen de aangesloten ziekenhuizen extern zorgpersoneel inhuren conform de overeengekomen afspraken. Belangrijk daarbij is dat er álleen conform deze afspraken extern zorgpersoneel wordt ingehuurd. De lagere kosten zijn alleen mogelijk wanneer alle aangesloten organisaties zich aan de afspraken houden.

TIP! Breng jouw teamleiders op de hoogte van deze afspraken. Wanneer zij zelf personeel inhuren via deze bureaus kunnen zij namelijk ook profiteren van de lagere tarieven!

Headerphoto: pixa-bay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN & TOEKOMSTGERICHT
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

LEREN & ONTWIKKELEN
bron: pixabay BMH
09 okt 2019

Inzet bachelor medische hulpverlening (BMH)

Succesvolle inzet in de Rotterdamse regio BMH medewerkers zijn een aanwinst voor …

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Care to switch – switch to care

Verkorte HBO-Verpleegkunde opleiding voor zij-instromers. Snel HBO verpleegkundi …