pixa-bay

Match.dRZ

Ziekenhuizen uit de regio Rijnmond en Haaglanden werken samen in het project Match.dRZ. Het uitgangspunt is een gezonde balans tussen personeel in loondienst en personeel niet in loondienst. Met de huidige krappe arbeidsmarkt en het aantal aanbieders van extern personeel is dit een must willen we de zorg van goede kwaliteit en betaalbaar houden. Match.dRZ sluit hiervoor overeenkomsten af met commerciële bureaus die extern personeel leveren.

Match.dRZ is een gezamenlijke inkoopregeling waarbinnen enkele ziekenhuizen gezamenlijk raamafspraken maken met detacheringsbureaus over de kwaliteit en (maximale) tarieven waartegen ziekenhuizen gebruik kunnen maken van hun diensten. Door de bundeling van inkoopvolume kan een hoge kwaliteit van de inhuur van externe zorgprofessionals worden nagestreefd, de prijs worden gedrukt en lasten worden verminderd.

In 2022 zijn de inkoopkaders verder aangescherpt en door Match.dRZ de contracten opnieuw afgesloten. Er wordt actief regie gevoerd op prijs, kwaliteit en inzet met behulp van de contractafspraken met uitzend- en detacheringsbureaus. Naast het contractmanagement wordt zorgorganisaties ook het leveranciersmanagement en accountmanagement uit handen genomen.

De inkoopregeling is niet exclusief, wat betekent dat het deelnemende ziekenhuizen vrij staat om met andere detacheringsbureaus op hun eigen voorwaarden afspraken te maken. De inkoopregeling is ook niet gericht op individuele zzp’ers.

Wie doen er mee?
Met Match.dRZ is er een samenwerkingsverband opgezet tussen een groot deel van de Stichting Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Haaglanden Medisch Centrum en de voormalige Reinier de Graaf Groep.

Factsheet

Match.dRZ is er nu (nog) alleen voor de ziekenhuizen. Is jouw organisatie geïnteresseerd in deze dienst? Neem dan contact met ons op.

TIP! Breng jouw teamleiders op de hoogte van deze afspraken.

Headerphoto: pixa-bay

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

WERVEN & TOELEIDEN
huisvesting
18 dec 2023

Aantrekkelijke werkstad

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons ook de randvoorwaarden van werken in de …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
15 mei 2023

Lerend netwerk Digivaardig in de Zorg

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen speelt, naast voldoende ge …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …