Sterk in je Werk gratis loopbaangesprek

Kosteloos zorgmedewerkers vertrouwen geven in zichzelf.

Het Sterk in je werk, zorg voor jezelf traject is een kortdurende, vrijwillige en gratis (loopbaan)impuls. Samen met een persoonlijke coach gaan deelnemers aan de slag met hun werkvraag. Dit kan gaan over vitaliteit, weer lekker in je ‘werkvel’ zitten, anders werken als je bepaalde dingen niet meer wilt of kunt in je huidige baan of over de wens om vervolgstappen te zetten. Het behouden van medewerkers is één van de belangrijkste uitdagingen én oplossingen voor het personeelstekort in zorg en welzijn. Sterk in je werk, zorg voor jezelf draagt bij aan behoud. Al 27.000 medewerkers uit de zorg hebben zich aangemeld hiervoor.

Een deelnemer meldt zichzelf aan op https://www.sterkinjewerk.nl/. Hieruit volgt een afspraak met een coach. Afhankelijk van de kandidaat brengt deze coach in twee of drie sessies, met een testgesprek of een speci¬fieke workshop de persoonlijke doelen, talenten en wensen met de medewerker in beeld. Deze heeft na afloop van het traject inzicht in eigen drijfveren en talenten en hoe deze verder te ontwikkelen. Dit verloopt zonder tussenkomst van de werkgever.

Zorg- en welzijnsmedewerkers moeten vaak ook beter leren goed voor zichzelf te zorgen. Waar nodig heeft de coach daarom ook aandacht voor leren grenzen stellen, zaken benoemen, assertiever worden, durven aangeven wat de deelnemer wil. Deze (vertrouwelijke) klankbordgesprekken vergroten het plezier in eigen werk.

Uit de laatste evaluatie van Sterk in je werk blijkt dat medewerkers die voor deelname aan het traject nog wilden vertrekken, na hun deelname bij hun werkgever bleven Bron: Evaluatie ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, Tweede fase, RegioPlan (2021)

Daarnaast was effect zichtbaar op:
• Beter bewust van eigen kwaliteiten
• Meer zelfvertrouwen

Sterk in je werk bevordert:
• Behoud
• Duurzame inzetbaarheid
• Zij-instroom

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

WERVEN & TOELEIDEN
31 jan 2022

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …