Sterk in je Werk gratis loopbaangesprek

Kosteloos zorgmedewerkers vertrouwen geven in zichzelf.

Het Sterk in je werk, zorg voor jezelf traject is een kortdurende, vrijwillige en gratis (loopbaan)impuls. Samen met een persoonlijke coach gaan deelnemers aan de slag met hun werkvraag. Dit kan gaan over vitaliteit, weer lekker in je ‘werkvel’ zitten, anders werken als je bepaalde dingen niet meer wilt of kunt in je huidige baan of over de wens om vervolgstappen te zetten. Het behouden van medewerkers is één van de belangrijkste uitdagingen én oplossingen voor het personeelstekort in zorg en welzijn. Sterk in je werk, zorg voor jezelf draagt bij aan behoud. Al 27.000 medewerkers uit de zorg hebben zich aangemeld hiervoor.

Een deelnemer meldt zichzelf aan op https://www.sterkinjewerk.nl/. Hieruit volgt een afspraak met een coach. Afhankelijk van de kandidaat brengt deze coach in twee of drie sessies, met een testgesprek of een speci¬fieke workshop de persoonlijke doelen, talenten en wensen met de medewerker in beeld. Deze heeft na afloop van het traject inzicht in eigen drijfveren en talenten en hoe deze verder te ontwikkelen. Dit verloopt zonder tussenkomst van de werkgever.

Zorg- en welzijnsmedewerkers moeten vaak ook beter leren goed voor zichzelf te zorgen. Waar nodig heeft de coach daarom ook aandacht voor leren grenzen stellen, zaken benoemen, assertiever worden, durven aangeven wat de deelnemer wil. Deze (vertrouwelijke) klankbordgesprekken vergroten het plezier in eigen werk.

Uit de laatste evaluatie van Sterk in je werk blijkt dat medewerkers die voor deelname aan het traject nog wilden vertrekken, na hun deelname bij hun werkgever bleven Bron: Evaluatie ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’, Tweede fase, RegioPlan (2021)

Daarnaast was effect zichtbaar op:
• Beter bewust van eigen kwaliteiten
• Meer zelfvertrouwen

Sterk in je werk bevordert:
• Behoud
• Duurzame inzetbaarheid
• Zij-instroom

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

Inzichtenonderzoek jonge zorgprofessionals

Momenteel is er een hoge uitstroom onder jonge zorgprofessionals, daarom is er b …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 mrt 2023

Sterke start, integratie onderwijs en werk

Een sterke start leidt vaker tot behoud. Met dit als uitgangspunt richten we ons …