Arbeidsmarktonderzoek

Aan de basis van gedegen personeels- en arbeidsmarktbeleid ligt inzicht en een gedegen kennis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor deRotterdamseZorg vormt arbeidsmarktinformatie dan ook de basis voor alle activiteiten en projecten. Wij analyseren de meest actuele cijfers en koppelen die aan de regionale ontwikkelingen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. deRotterdamseZorg ontwikkelt de kennis om zowel op regionaal niveau als op organisatieniveau ontwikkelingen in kaart te brengen.

De regio Rijnmond kent een sterkte concentratie van zorgorganisaties die zich richten op de regionale arbeidsmarkt. Een ieder vist in dezelfde vijver. Als deRotterdamseZorg brengen we in kaart wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn. Met dat inzicht kunnen we beter regie voeren en arbeidsmarktknelpunten gezamenlijk beter aanpakken. Zo dragen wij bij aan balans op de arbeidsmarkt en voldoende opgeleide mensen in de toekomst.

Onderzoeksrapporten