Gezamenlijke aanpak stagetekorten

25 november, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Om de arbeidsmarkt tekorten zo klein mogelijk te houden is het van belang dat nieuwe instroom van medewerkers wordt gegenereerd door studenten op te leiden. De instroom in de opleidingen is de afgelopen jaren toegenomen en dat is goed nieuws voor de zorg. Wel is het van belang aandacht te besteden aan hoe we de studenten de juiste opleiding kunnen bieden en klaarstomen voor een baan in de zorg. Met name de begeleiding in de praktijk, de begeleidingscapaciteit, staat onder druk, waardoor er een tekort aan stageplaatsen is. Binnen deRotterdamseZorg verkennen daarom onderwijs- en zorginstellingen  de mogelijkheden om extra stageplaatsen te creëren of andere vormen van opleiding te bieden zodat het dreigende tekort aan stageplaatsen in februari 2022 verminderd wordt.

Het netwerk van opleidingmanagers en de werkgroep begeleiding hebben zes focuspunten vastgesteld die de meeste impact maken om de stagetekorten terug te dringen:

  • Flexibilisering van leerroutes: Onderzocht wordt of de instroom van studenten verspreid kan worden over meerdere periodes. Door drie instroommomenten te creëren kunnen in totaal meer studenten begeleid worden en ontstaan er logischerwijs meer stageplaatsen.
  • Stages in de avonden en weekenden: In het project 24/7 stage verkennen onderwijs- en zorginstellingen de mogelijkheid om ook in de avonden en weekenden stage te lopen. Op die manier ontstaat ruimte om meer studenten te begeleiden en ontstaan ook hier meer stageplaatsen. Lees meer.
  • Extra coaching van studenten: Het onderbrengen van een deel van de begeleiding bij coaches verlicht de begeleidingsdruk. Extra coaching kan dan helpen om meer studenten te behouden voor de zorg. deRotterdamseZorg daagt zorginstellingen met financiering uit hier werk van te maken, denk aan het inzetten van extra externe of interne coaching, extra inzet van coaches bij de introductie van nieuwe stagiairs of structurele ondersteuning bij persoonlijke vraagstukken van stagiairs. Lees meer.
  • Ondersteuning bij de introductie van stagiairs: onderwijsinstellingen buigen zich over de vraag of extra ondersteuning mogelijk vanuit het onderwijs is bij de introductie van stagiairs vanuit het onderwijs. Dit doen zij omdat gezien wordt dat de begeleidingsdruk in het begin van een stage hoger is en zorginstellingen mogelijk meer studenten kunnen begeleiden als de druk bij de introductie van de stagiairs verlaagd kan worden.
  • Beter inzicht in de cijfers: Om inzicht en match-gelegenheid te geven in de vraag en het aanbod van stages in de regio ontwikkelden vorig jaar de aangesloten zorg- en onderwijsorganisaties met elkaar de Stagemonitor. Met deze digitale tool weten we beter waar te korten ontstaan zodat we tijdig actie kunnen ondernemen. Lees meer.
  • Ouderejaars begeleiden jongerejaars: Het is inmiddels niet meer een nieuw dat ouderejaars een aandeel hebben in het begeleiden van jongerejaars stagiaires. Toch wordt het in de praktijk niet veel gebruikt. We onderzoeken wat hiervan de reden is zodat we hierop kunnen inspelen.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.