Dashboard arbeidsmarkt in beeld

Dashboard arbeidsmarkt in beeld

In het dashboard arbeidsmarkt in beeld krijg je inzicht in de regionale arbeidsmarkt. Dit dashboard helpt om effectief arbeidsmarktbeleid op te stellen door inzicht in relevante informatie over werkgelegenheid, mobiliteit, opleiden en andere belangrijke thema’s:

  • Werkgelegenheid
  • Vacatures
  • Onderwijs
  • Mobiliteit
  • Omgeving

De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is volop in beweging. In het dashboard vind je per gekozen branche en regio informatie over de in- en uitstroom, de herkomst en bestemming van werknemers die van baan wisselen, de binnenlandse pendel en het netto verloop.

Bij het thema vacatures in het dashboard arbeidsmarkt in beeld zie je bijvoorbeeld hoeveel onbezette arbeidsplaatsen er zijn binnen zorg en welzijn waarvoor personeel wordt gezocht. Je ziet de vacatures per branche en per regio.

In het thema omgeving staan ontwikkelingen centraal die direct of indirect een effect hebben op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Zo zie je ontwikkelingen in de bevolking en beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie. Deze omgevingsfactoren zijn van invloed op de totale vraag naar zorg en het beschikbare aanbod van arbeidskrachten.

De informatie in het dashboard arbeidsmarkt in beeld gebaseerd op basis van cijfers van het CBS. Sinds kort is ook informatie op functieniveau beschikbaar. Deze data worden aangeleverd door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). We blijven het dashboard continue vernieuwen: na de zomerperiode verwachten wij nog meer regionale data aan te kunnen bieden, zoals mobiliteitsdata op functieniveau.

Bekijk het dashboard.

Headerphoto: Dashboard arbeidsmarkt in beeld

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Programma FLEX+

Flexibilisering van arbeid, met een gezonde verhouding tussen vast en flexibel p …

WERVEN & TOELEIDEN
31 jan 2022

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …