Integraal Zorgakkoord

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden we in Nederland belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. De zorg staat echter onder druk. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. We moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. We nemen deze verantwoordelijkheid samen: de zorgsector, de politiek en de maatschappij. Onze zorgprofessionals zijn kundig, goed opgeleid en gemotiveerd. Maar ze werken onder steeds zwaardere omstandigheden. Dat werd nog eens extra duidelijk tijdens de coronacrisis. De werkdruk is hoog en zorgprofessionals hebben te maken met veel administratieve rompslomp. Ook ervaren ze vaak te weinig autonomie in het dagelijkse werk. Dit leidt tot een relatief hoog ziekteverzuim en zorgprofessionals die vroegtijdig bij hun werkgever vertrekken. Hierdoor nemen de arbeidsmarktkrapte en de werkdruk nog meer toe. Kortom, toegankelijke, goede en betaalbare zorg vraagt om actie. In het Integraal Zorgakkoord buigen de zorgsector en het kabinet zich over de opgaven en de antwoorden.

Regiobeeld en regioplan 

Het regiobeeld en het ROAZ-beeld voor de acute zorg vormen de basis om samen richting te geven aan acties die nodig zijn. Opgaven die uit het regio- en ROAZ-beeld naar voren komen zijn uitgewerkt in het regioplan. Hierin zijn afspraken gemaakt om samen te werken aan de opgaven.  

Bekijk het regiobeeld voor de Regio Rotterdam, Capelle en Krimpen a/d IJssel en de uitwerking daarvan in het regioplan.
Daarnaast zijn we betrokken in de regio Zuid-Hollandse eilanden. Bekijk het regiobeeld en regioplan voor deze regio.

Samenwerken aan de arbeidsmarkt

deRotterdamseZorg werkt aan het thema arbeidsmarkt. Dat doen we niet alleen maar samen met alle partners. Want om de transitie van zorg naar gezondheid te kunnen maken is ook een transitie van en op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn nodig. Een transitie van anders leren en werken én het werk anders organiseren.  

Op naar anders leren en werken in Zorg & Welzijn 

De opgave hebben we uitgewerkt in een praatplaat.

Meer informatie lees je binnenkort in de bijhorende publicatie. 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

Inzichtenonderzoek jonge zorgprofessionals

Momenteel is er een hoge uitstroom onder jonge zorgprofessionals, daarom is er b …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

WERVEN & TOELEIDEN
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam
12 nov 2019

WelSlagen

  Een kans om te gaan ontdekken of werken en leren in de zorg bij je past m …