Kwaliteitsstandaard voor beroepspraktijkvorming

Samen voor de waarborging van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door een samenwerking van het Albeda college, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en andere partijen uit de zorg en het onderwijs. De kwaliteitsstandaard is een middel om de praktijkstages (BPV) van goede kwaliteit en begeleiding te voorzien. Zowel de mbo instellingen als de leerbedrijven dragen de verantwoordelijkheid om de hoge werk- en prestatiedruk tijdens de BPV van studenten te verlagen. Hierdoor blijft er ook voldoende tijd voor studenten om te leren. Daarnaast wordt er een maatstaf gecreëerd voor de kwaliteit van begeleiding van BOL en BBL studenten. Zo wordt de kwaliteit van de BPV in de regio Rotterdam Rijnmond gewaarborgd.

Op vier verschillende kwaliteitsgebieden zijn er voor zowel het onderwijs als het leerbedrijf en de SBB verschillende eisen gesteld:
– De kwaliteit van voorbereiding op de BPV
– De kwaliteit in de begeleiding van de BPV
– De organisatie van de begeleiding in de BPV
– De kwaliteitsbewaking van de leerplaatsen

In het opleidingsmanagersoverleg van deRotterdamseZorg wordt de kwaliteitsstandaard geëvalueerd en onderwerpen voor kwaliteitsverbetering geagendeerd. Hiervoor zijn er verschillende checklisten zodat hier ook aan voldaan wordt .Aan de hand van evaluaties van stages zullen onderwijsinstellingen in overleg met het SBB een mogelijk verbeterplan opstellen.

 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

Inzichtenonderzoek jonge zorgprofessionals

Momenteel is er een hoge uitstroom onder jonge zorgprofessionals, daarom is er b …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen. Ongewenste uitstroom voorkomen …

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Care to switch – switch to care

Verkorte HBO-Verpleegkunde opleiding voor zij-instromers. Snel HBO verpleegkundi …