Regionale strategische personeelsplanning

Regionale Strategische Personeelsplanning

Een berekenings- en anticipeermethode, die de regio verbindt. Vanuit een gezamenlijke visie omgaan met de veranderende arbeidsmarkt in de zorg. Rotterdam Rijnmond is koploper met deze doorontwikkelde werkwijze. De regionale Strategische Personeelsplanning (rSPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers. Hiermee is jouw organisatie beter in staat HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Met Prismant’s model Zorggebruik werken we zo, dat we uitgaan van de veranderende zorgvraag. Op basis van trends en ontwikkelingen berekenen we de uitkomsten per scenario. Als samenwerkende regio gaan we een scenario aan en evalueren wij dit. Deze dialoog en bijbehorende handelingen binnen de eigen organisaties, zijn cruciaal. Samen optrekken tegen de personeelstekorten, door samen bewust te zijn van de koers.

De Regionale Strategische Personeelsplanning (rSPP) werkt in een cyclus; tweejaarlijks zien we de prognoses en bespreken we de scenario’s.

Dit vertalen we naar heldere acties die zijn vastgelegd in de RAAT+DAAD.

De toegezegde DAAD per organisatie heeft altijd betrekking op:

  • Extra inspanning om de tekorten weg te werken;
  • Gezamenlijk opleiden voor de regio;
  • Participeren in imago en wervingsactiviteiten;
  • Eerlijk concurreren op de arbeidsmarkt;
  • Deelnemen aan de rSPP;
  • Deelnemen aan de regionale stagecoördinatie;
  • Deelnemen aan exitmonitor;

Headerphoto: Regionale strategische personeelsplanning

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

VERANDEREN & VERNIEUWEN
23 mrt 2023

De professional op weg naar de toekomst

Door aan te sluiten bij experimenten en concrete transities van organisaties in …

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Exit onderzoek

Grip op uitstroom door inzicht in vertrekredenen. Ongewenste uitstroom voorkomen …

LEREN & ONTWIKKELEN
21 mrt 2023

VR-verkenning

Het project VR-verkenning komt voort uit het traject ‘Vrij denken over begeleidi …

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …