Oók in de coronacrisis de arbeidsmarkt in balans

Samen staan we sterk in de strijd tegen het coronavirus. Binnen deRotterdamseZorg zijn in de coronacrisis drie projecten ontstaan die concreet hebben bijgedragen aan deze strijd. Met extra handen, extra scholing en extra coaching voor de zorg deden we er alles aan om (zorg)medewerkers mentaal fit te houden en daarmee duurzaam inzetbaar.

De kerntaak van bureau deRotterdamseZorg in deze periode was het toeleiden van extra personeel naar de zorginstellingen die personeelstekort hebben als gevolg van de uitbraak COVID-19. Het was daarbij van belang dat de verdeling van het beschikbare personeel eerlijk plaatsvond, volgens de richtlijnen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Daarom werkte deRotterdamseZorg en het ROAZ nauw samen op dit thema en was de coördinatie van personeel binnen de ROAZ tijdelijk belegd bij deRotterdamseZorg. Hierdoor hebben we goed zicht gehad op wat er in de regio speelt, waar extra wordt opgeschaald met Covid Zorg Cohorten of Units en waar staat de continuïteit van zorg het meest onder druk? Op basis van de behoefte-uitvraag die wij deden bij de instellingen en de regionale informatie werd uiteindelijk een juiste verdeling van het beschikbare personeel gemaakt.

Extra coaching voor de zorg

DeRotterdamseZorg koppelde deskundige coaches aan zorgprofessionals die behoefte hebben aan mentale coaching. Deskundige coaches bieden een luisterend oor, personal coaching en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp.

Extra handen voor de zorg

In de strijd tegen het coronavirus is alle hulp welkom! (Oud-)zorgprofessionals kunnen zich aanmelden maar ook als je geen ervaring in de zorg hebt kunnen we jouw hulp gebruiken. deRotterdamsezorg inventariseert en koppelt vraag en aanbod voor de regio versneld aan elkaar via de landelijke database.

Extra scholing voor de zorg

In het hele land hebben zorgmedewerkers direct of indirect met het coronavirus (ofwel COVID-19) te maken. Deze pagina biedt een overzicht van diverse leermiddelen, scholingen en kennispleinen voor zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.